Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. VÁZQUEZ, Daniel. Entrevista con Martina Cerna. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2010. 6 s. Dioniso, č. 6, s. 81-86. ISSN 1886-3426.
 2. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Polně-sídelní krajina teplé plošiny (jihozápadní okraj Prahy). 2010.
 3. 2009

 4. SUCHÁNEK, Pavel a Radka MILTOVÁ. Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century. Umění. Časopis Ústavu dějin umění, Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, LVII/2009, č. 1, s. 26-52. ISSN 0049-5123.
 5. VÁZQUEZ, Daniel. Festival TransTeatral en Praga. Latin American Theatre Review, Kansas, USA: University of Kansas, 2009, roč. 42, č. 2, s. 195-198. ISSN 0023-8813.
 6. 2007

 7. BUDŇÁK, Jan. Die Tschechen im Frühwerk R. M. Rilkes. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-80-210-4501-9.
 8. OMELKA, Martin a Věra ŠLANCAROVÁ. Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). Archeologie ve středních Čechách, Praha: ÚAPP středních Čech, 2007, roč. 11, č. 2, s. 671-709. ISSN 1214-3553.
 9. PERUTKOVÁ, Jana. Vitásek, Wittassek, Jan Nepomuk August. In MGG - Musik in der Geschichte und Gegenwart. Kassel Basel London New York Prag: Bärenreiter Metzler, 2007. s. 53-54, 2 s. 17. ISBN 978-3-7618-1137-5.
 10. 2006

 11. SPÁČILOVÁ, Jana. Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2003-2005, H 38-40, s. 237-244. ISSN 1212-0391.
 12. SEIDENGLANZ, Daniel. International Railway Transport in the Czech Republic and in Slovakia. In History of Transport, Traffic, and Mobility. CD-ROM. 1. vydání. Paris: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2006. s. 1-9, 9 s.
 13. REITTEREROVÁ, Vlasta. Prague as european cultural metropolis of the inter-war period. Czech Music, Praha: České hudební informační středisko, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 12-17. ISSN 1211-0264.
 14. 2005

 15. BLAŽEK, Václav. Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny. In Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005. s. 946-973, 28 s. ISBN 80-7277-236-8.
 16. SEIDENGLANZ, Daniel. Přímá železniční spojení z Prahy a Bratislavy (vliv politických a společenských změn). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, Geographic, č. 3, s. 535-542. ISSN 0231-715X.
 17. ALUŠÍK, Tomáš. The influence of Classical Antiquity on Jewish tombs in Prague, c. 1900. Judaica Bohemiae, 2005, XL / 2005, s. 142 - 148.
 18. 2004

 19. ALUŠÍK, Tomáš. Ancient elements on Jewish tombs of the end of the 19th and beginning of the 20th century in Prague. In Antike Tradition in der Architektur und anderen Künsten um 1900. : Studia Hercynia VIII / 2004, 2004. s. 83 - 87.
 20. 2003

 21. SLAVÍČEK, Lubomír. "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken". Prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800. Opuscula Historiae Artium, Brno: Masarykova univerzita, 2003, LII, F 47, s. 63-116. ISSN 1211-7390.
 22. 2001

 23. REITTEREROVÁ, Vlasta. Das tschechische und das deutsche Theater zwischen den beiden Weltkriegen. Ihre gegenseitige Reflexion in der zeitgenössischen Musikpresse. In Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, 2001. s. 286-306. ISBN 80-7008-111-2.
 24. 1999

 25. BRÁZDIL, Rudolf a Marie BUDÍKOVÁ. An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment, Pergamon, 1999, roč. 33, 24-25, s. 4211-4217. ISSN 1352-2310.
 26. 1996

 27. SULOVSKÝ, Petr, Miroslava GREGEROVÁ a Pavel POSPÍŠIL. Mineralogical study of stone decay in Charles Bridge. In Proc. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ed. J. Riederer. 1. vyd. Berlin: moeller druck und verlag gmbh, 1996. s. 29-36. ISBN 3-00-000779-2.
 28. SULOVSKÝ, Petr, Miroslava GREGEROVÁ a Pavel POSPÍŠIL. Mineralogical study of stone decay in Charles Bridge. In Proc. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ed. J. Riederer. 1. vyd. Berlin: Moeller druck und verlag gmbh, 1996. s. 29-36. ISBN 3-00-000779-2.
 29. 1994

 30. SULOVSKÝ, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow: University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994. s. 395-396. ISBN 83-902365-0-8.
 31. SULOVSKÝ, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow: University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994. s. 395-396. ISBN 83-902365-0-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2019 15:37