Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
 2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007. s. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8.
 3. 2006

 4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
 5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
 6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. s. 83-98, 15 s.
 7. 2005

 8. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s.
 9. 2004

 10. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6.
 11. HUNGR, Pavel. Ženy ve vězeňské komunitě. In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 116-126. ISBN 80-210-3609-5.
 12. 2003

 13. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486, 17 s. ISSN 0038-0288.
 14. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6.
 15. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212.
 16. 1996

 17. COLLINS, Rita. Special Educational Needs of Prisoners at Montana State Penitentiary. Helena, Montana: State of Montana Office of Public Instruction, 1996. 35 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2023 06:32