Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

 1. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. Donor-akceptorové sloučeniny oxidu sírového a 1,4 - dioxanu. In Chemické listy. Ostrava: Česká společnost chemická, 2004. s. 633-633. ISBN 0009-2770.
 2. NYKEL, Petr, Lukáš RICHTERA a Jiří TOUŽÍN. Reakce oxidu selenového s acetanhydridem. In Sborník příspěvků V. seminár Pokroky v anorganickej chemii. Bratislava: UK Bratislava, 2004. s. 77-78. ISBN 80-233-195.
 3. 2003

 4. FRGALA, Zdeněk, Vít KUDRLE, Jan JANČA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Marcel MEŠKO, Jiří BURŠÍK, M. KADLEČÍKOVÁ a Petr KLAPETEK. Diamond Growth on silicon and WC-Co by microwave plasma chemical vapor deposition. In Proceedings of contributed papers WDS'03. Praha: MFF UK, 2003. s. 341-346.
 5. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. Diphenyldichlorophosphonium Trichloride - Chlorine Solvate 1:1, [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2, an Ionic Form of Diphenyltrichlorophosphorane. Crystal Structures of [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2 and [(PPh2Cl2)2]2+[InCl5]2-. INORGANIC CHEMISTRY. 2003, roč. 2003, č. 42, s. 3591-4, 4 s. ISSN 0020-1669.
 6. MUNZAR, Dominik a Manuel CARDONA. Raman-Active c-Axis Plasma Modes in Multilayer High-T_{c} Cuprate Superconductors. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2003, roč. 90, February, s. 077001-1; 077001-4, 4 s. ISSN 0031-9007.
 7. RICHTERA, Lukáš, Jan TARABA a Jiří TOUŽÍN. The Reaction of Selenium Trioxide with Dialkyl Ethers. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 2003, roč. 2003, č. 629, s. 716-721. ISSN 0044-2313.
 8. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. The Reaction of Selenium Trioxide with Pyridine-N-oxide. In Book of Abstracts - Euregionale 2003, 5. JCF-Frühjahrssymposium. Dresden: Technische Universität Dresden, 2003. s. 142.
 9. 2002

 10. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. Reakce oxidu selenového s dialkylethery. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002. s. 357. ISBN 0009-2770.
 11. TOUŽÍN, Jiří, Kamila NEPLECHOVÁ, Zdirad ŽÁK a Miloš ČERNÍK. Syntheses and Structures of Donor-Acceptor Complexes of Selenium Dioxide with Pyridine and Trimethylamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Imperie "Politika", 2002, roč. 2002, č. 67, s. 577-586. ISSN 0010-0765.
 12. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. The Reaction of Selenium Trioxide with 1,4-Dioxane. In Sborník příspěvků IV. seminář Pokroky v anorganické chemii. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 56-57. ISBN 80-210-2951-X.
 13. 2001

 14. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. Cyklické estery kyseliny selenové. In 53. zjazd chemických spoločností, Zborník príspevkov 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. s. 178-179. ISBN 80-89029-23-X.
 15. 1995

 16. BLAKE, A. J, D. BEVILACQUA, Miloš ČERNÍK a Zdirad ŽÁK. Low-temperature Structures and Raman Spectra of Crystalline Modifications of Selenium Difluoride Dioxide. J. Chem. Soc. Dalton Trans. Anglie, 1995, roč. 1995, č. 2, s. 689-693. ISSN 0300-9246.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 15:29