Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005. 15 s. Fakta, názory, komentáře.
  Název anglicky: Regions in transition: development od regional differences.

  Klíčová slova anglicky: regions; social end economic development; regional differences; transition; Czech Republic

  Změnil: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Změněno: 5. 1. 2006 23:09.
 2. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
  Název anglicky: Changes in interregional differences and its reflection in political preferences of population
  Městské, oblastní a dopravní plánování. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: regional differences; socioeconomic development; political preferences; elections; Czech republic
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Změněno: 23. 1. 2007 18:17.
 3. 2004

 4. VĚŽNÍK, Antonín a Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ. Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín. In Geografické informácie 8, Stredoeuropský priestor, Geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. první. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2004. s. 389-396, 7 s. ISBN 80-8050-784-8.
  Název česky: Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín
  Název anglicky: Geographic aspects of transformation of agriculture in the Hodonín district

  Klíčová slova anglicky: The Hodonín District; transformation of agriculture; regional differences

  Změnil: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241. Změněno: 31. 1. 2005 13:48.
 5. VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X.
  Název česky: Vybrané reionálně geografické diference zemědělství České republiky po období transformace
  Název anglicky: Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes
  RIV: Článek v odborném periodiku. Zemědělská ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Věžník, Antonín (203 Česká republika, garant) -- Bartošová, Linda (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Czech agriculture; transformation; regional differences; agriculture policy

  Změnil: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241. Změněno: 21. 11. 2007 10:49.
 6. 2002

 7. VĚŽNÍK, Antonín. Agrocenzus 2000, regionálně geografické aspekty. In Geografické informácie 7, Zborník z XIII. kongresu SGS. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra geografie, 2002. s. 257 - 264. ISBN 80-8050-542-X.
  Název anglicky: Agrocenzus 2000, regional geographical aspects

  Klíčová slova anglicky: Agricultural geography; regional differences

  Změnil: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241. Změněno: 14. 3. 2003 10:55.
 8. 2000

 9. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. s. 151-160, 185 s. ISBN 80-7082-543-X.

  Klíčová slova anglicky: country society; pub; Moravia and Silesia; regional differences

  Změnil: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Změněno: 8. 3. 2001 12:16.
 10. MARYÁŠ, Jaroslav. Podnikatelská aktivita fyzických osob jako indikátor transformační adaptace na příkladu Brněnského kraje. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. s. 121-129. ISBN 80-210-2317-1.
  Název anglicky: Entrepreneurs activity of physical persons as indicator of tranformation adaptation in case of the Brno region.
  RIV/00216224:14560/00:00002484 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Maryáš, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: entrepreneurs activity; Brno region; regional differences
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., učo 807. Změněno: 28. 6. 2007 18:24.
 11. 1999

 12. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti. In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. s. 111-115, 120 s. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
  Název anglicky: New possibilities of regional differences research of country society
  RIV: Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: country society; the inn; Moravia and Silesia; regional differences

  Změnil: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Změněno: 7. 3. 2000 13:25.
  Přír. čísla: 4200419394, 4200419395, 4200419396
 13. 1997

 14. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
  Název česky: Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky
  Název anglicky: Prevalence of risk factors and reproductive disorders in women from different localities in the Czech Republic
  RIV/00216224:14110/97:00028129 Článek v odborném periodiku. Hygiena. čeština. Česká republika.
  Hrubá, Drahoslava (203 Česká republika, garant) -- Kachlík, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: damages of reproduction; life style; regional differences; teachers;
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., učo 2422. Změněno: 22. 6. 2009 10:32.
Zobrazeno: 27. 6. 2022 08:50