VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes
Název česky Vybrané reionálně geografické diference zemědělství České republiky po období transformace
Autoři VĚŽNÍK, Antonín (203 Česká republika, garant) a Linda BARTOŠOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Agricultural Economics, Praha, Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, 0139-570X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Czech agriculture; transformation; regional differences; agriculture policy
Štítky agriculture policy, Czech agriculture, regional differences, transformation
Změnil Změnil: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241. Změněno: 21. 11. 2007 10:49.
Anotace
Transformation of Czech agriculture led to significant changes, which were mirrored in the crystallisation of rather large territorial differences. Clear regional disproportions are a fundamental problem for the state as a whole, therefore, it is important to provide aid for the regions that lag behind in economic development by introducing sensible regional policies. The purpose is to give an increased consideration to tke restructuring of agricultural production, the environment and the social and general economic milieu in which it is located.
Anotace česky
Transformace českého zemědělství vedla k významným změnám, které se odrazily v krystalizaci značně velkých teritoriálních diferenciací. Regionální disproporce představují základní problém pro stát jako celek, a proto je důležité poskytnout pomoc regionům, které zaostávají v ekonomickém vývoji, především aplikací správné regionální politiky.Účelem článku je nastínit úvahy nad restrukturalizací zemědělské produkce, jejího vlivu na životní prostředí a sociální a ekonomické diference v kterých je to umístěno.
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2023 09:19