Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HAVLÍČEK, Jakub. Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Münster, Zürich: LIT Verlag, 2021. 290 s. ISBN 978-3-643-91342-5.
 2. 2012

 3. SMITH, Jeffrey Alan. Keynote address: Race, Religion, and the American Presidency. In Fourth Annual Conference on Anglophone Studies: From Theory to Practice. 2012.
 4. 2011

 5. VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 s. Sociologická řada, svazek č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3.
 6. 2009

 7. ŠINDELÁŘ, Pavel. Aktivní podíl státu na náboženské obnově v poreformní Číně. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Ústí nad Labem: Dryada, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 79-92. ISSN 1802-0364.
 8. KLAPETEK, Martin. Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. (recenze). Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, XI., č. 2, s. 97-99. ISSN 1212-8570.
 9. FIALA, Petr. Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2009, roč. 59, č. 6, s. 93-100, 9 s. ISSN 0030-6428.
 10. VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství. Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. 5 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 11. HAVLÍČEK, Jakub. Mimochodem... cestou božstev. In Fidlerová, Ludmila et al. (ed.), Mimochodem - By the Way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, 2009. s. 81-84. ISBN 978-80-210-4825-6.
 12. 2008

 13. COLLINS, Rita Chalmers a Michael GEORGE. Civil Is As Berger Says. In Náboženství v globální občanské společnosti (eds. Jiří Hanuš, Jan Vybíral). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 80-87. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-140-6.
 14. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti. In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008. s. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.
 15. HAMAR, Eleonóra. Kvalitativní výzkum náboženství. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 97-102. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 16. HAMAR, Eleonóra. Náboženství a etnicita. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 218-223. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 17. VIDO, Roman. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3-4, s. 27-51. ISSN 1214-813X.
 18. HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 243-247. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 19. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce. SPFFMU. 2008, roč. 2007, V 10, s. 47-55. ISSN 1211-6335.
 20. ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Peter Beyer. Religions in Global Society (recenze). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3 - 4, s. 213 - 217. ISSN 1214-813X.
 21. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR a Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. s. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
 22. HAMAR, Eleonóra. Sociální konstruktivismus. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 76-82. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 23. VIDO, Roman a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Sociální studia 5/3-4. Posvátno. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. 224 s.
 24. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. s. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 25. 2007

 26. JUCHELKA, Jiří. Doklady náboženství a kultu lužické kultury v archeologických nálezech z českého Slezska. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. Opava: Matice Slezská v Opavě, 2007, roč. 33, č. 1, s. 1 - 3. ISSN 1213-3140.
 27. SMÉKAL, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. ISBN 80-7295-088-6.
 28. HORYNA, Břetislav. Hans Küng, Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. 192 s. Edice Teologie. ISBN 978-80-7021-899-0.
 29. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu. 1. vyd. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 s. ISBN 978-80-7254-931-3.
 30. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 31. BOUZEK, Jan. Macedonian Bronzes, 30 years later. Folia Archaeologica Balcanica. Skopje: Fil. fak., Institut za istorija, 2007, I, č. 1, s. 97-111. ISSN 1857-5307.
 32. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus. In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. s. 157-184. ISBN 80-86495-40-X.
 33. NECHUTOVÁ, Jana. Mezi proudy. Uspořádal O. Macek. In Zpytování, studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Nakladatelství Zdeněk Susa, 2007. s. 29-34. ISBN 978-80-86057-46-0.
 34. JUCHELKA, Jiří. Náboženství, kult a magie lužické kultury. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007, roč. 15, č. 15, s. 341 - 369.
 35. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007. s. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8.
 36. CHALUPA, Aleš. Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství? In BUBÍK, Tomáš a Henryk HOFFMANN. Náboženství a politika I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 154-163. ISBN 978-80-7194-994-7.
 37. NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5.
 38. FUJDA, Milan. Svámí Vivékánanda a modernita: Ke kulturním a sociálním podmínkám exportu/importu neohinduismu. In Orientalia Antiqua Nova [VII.]. Plzeň: Dryada, 2007. s. 49-59. ISBN 978-80-87025-13-0.
 39. ŠINDELÁŘ, Pavel. Vztah čínského státu a náboženství v proměnách tisíciletí. In Orientalia Antiqua Nova. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. s. 203-212. ISBN 978-80-87025-19-2.
 40. 2006

 41. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006). Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4 (2006), č. 2, s. 84-85. ISSN 1214-5351.
 42. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
 43. OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta. In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006. vyd. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. s. 1-6, 5 s.
 44. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Ohniví koně a tančící spasitelé ve filmech z 41. MFF v Karlových Varech. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, roč. 4, č. 5, s. 39-42. ISSN 1214-0740.
 45. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 11-16. ISBN 80-7325-097-7.
 46. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, č. 2, s. 28-32. ISSN 0862-8238.
 47. MIKULOVÁ, Anna. Religion, Umwelt, Europa und andere Werte in den tschechischen Besucherbüchern. In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes, 2006. 20 s. Sprache. ISBN 978-3-939112-44-0.
 48. PROKOP, jiří. Spiritualita umírajících pacientů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 s. první verze. ISBN 80-210-4131-5.
 49. 2005

 50. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270. ISBN 80-7325-071-3.
 51. FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací. Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. 2005, -, č. 3, s. 20-22.
 52. LUŽNÝ, Dušan. Individualization and Modernization of Religion. In Moderné náboženstvo - Modern Religion. 1. vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církví, 2005. s. 239-253. Moderné náboženstvo - Modern Religion. ISBN 80-89096-23-9.
 53. DOLEŽALOVÁ, Iva. organizace 3. mezinárodní konference Central European Religious Studies (CERES) Náboženství a tělo. 2005.
 54. VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia. In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005. s. 234-242. ISSN 1733-3180.
 55. 2004

 56. ŠVECOVÁ, Renáta. Slnečná symbolika v náboženskom kontexte doby bronzovej. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 385-393. ISBN 80-210-3381-9.
 57. 2003

 58. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. 2002, C 49, s. 101-120. ISSN 0231-7710.
 59. VIDO, Roman. K definici náboženství v sociálních vědách. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2003, roč. 11, 2/2003, s. 259-274. ISSN 1210-3640.
 60. LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Romové z pohledu religionisty. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 36-37, č. 1, s. 25-32. ISSN 0862-1209.
 61. VÁCLAVÍK, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 120-127, 7 s. ISSN 1212-5547.
 62. VÁCLAVÍK, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době. In Scholé filosofia: Věda. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003. s. 243 - 251. ISBN 80-902997-2-5.
 63. FUJDA, Milan. Výuka náboženství jako nástroj (nejen) multikulturní výchovy. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 9, s. 19-20. ISSN 1211-1775.
 64. 2002

 65. VIDO, Roman. Jan G. Platvoet - Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 291-294. ISSN 1210-3640.
 66. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
 67. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 68. HORYNA, Břetislav. Pozdní romantika a katolická tübingenská škola I. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 3-23, 20 s. ISSN 1210-3640.
 69. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 70. PODBORSKÝ, Vladimír. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného". Evžen Neustupný. In NEÚSTUPNÝ, Evžen. Archeologie nenalézaného. První. Dobrá voda u Pelhřimova, ČR: Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002. s. 187-205, 14 s. ISBN 80-86473-22-8.
 71. NEÚSTUPNÝ, Evžen. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného". Red. Evžen Neustupný. In PODBORSKÝ, Vladimír. Archeologie nenalézaného. První vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova (ČR): Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni, 2002. s. 187-205, 14 s. ISBN 80-86473-22-8.
 72. 2001

 73. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce. In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001. 12 s. ISBN 80-214-1865-6.
 74. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex. Gynekologie. Hradec králové: med Exart, 2001, roč. 10, č. 2, s. 77-80. ISSN 1210-1133.
 75. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 4. ISSN 1210-0021.
 76. 2000

 77. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 26-49. ISBN sine.
 78. HORÁK, Petr. John Locke, Dopis o toleranci. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. 103 s. bez názvu edice. ISBN 80-7108-202-03.
 79. 1999

 80. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen. 1999, roč. 1999, č. 07, s. 94-104. ISSN 0177-7521.
 81. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
 82. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 83. 1998

 84. OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě. In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. s. 27-33. ISBN 80-85917-41-6.
 85. 1996

 86. DOKULIL, Miloš. Sedm variací na goedelovské téma. In Kurt Goedel. 1. vyd. Brno: Nadace UM, 1996. s. 130-138. ISBN 80-210-1474-1.
 87. LUŽNÝ, Dušan. The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 179-186. ISBN 80-210-1441-5.
 88. 1994

 89. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství našich prapředků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 177 s. Věda do kapsy, MU v Brně. ISBN 80-210-0970-5.
 90. 1992

 91. LUŽNÝ, Dušan. The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989. In DAI, K., X. ZHANG a M. PYE. Religion and Modernization in China. 1. vyd. Cambridge: Roots and Branches, 1992. s. 161-166. ISBN 0-9525772-0-8.
 92. 1990

 93. SEKOT, Aleš. Evangelické pojetí religionistiky. In: Filozofický časopis, 1990, č. 5. s. 678-681. Filozofický časopis. Praha: ČSAV, 1990, roč. 1990, č. 5, s. 678-681. ISSN 0015-1831.
 94. SEKOT, Aleš. Křesťanský fundamentalismus. In: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: ČSAV, 1990. 173-182.
 95. 1987

 96. SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy. Praha: Horizont, 1987. 105 s.
 97. 1985

 98. SEKOT, Aleš. K sociologickým dimenzím náboženství a religiozity. In: Sociologický časopis, 1985, č. 1. str. 34-52. Sociologický časopis. Praha, 1985, roč. 1985, č. 1, s. 34-52.
 99. SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. Praha: Svoboda, 1985. 362 s. Sociologická knižnice.
 100. 1984

 101. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze religiozity. Sociológia. Bratislava: SAV, 1984, roč. 16, č. 1, s. 8-20. ISSN 0049-1225.
 102. 1982

 103. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská. Praha: Horizont, 1982. 108 s.
 104. 1981

 105. SEKOT, Aleš. Evangelická církev metodistická. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 93 s.
 106. SEKOT, Aleš. Náboženství a církve v soudobém světě. Brno: KKS, 1981. 75 s.
 107. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství. Praha: Horizont, 1981. 144 s.
 108. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Horizont, 1981. 133 s.
 109. 1980

 110. SEKOT, aleš. K nemarxistickým pojetím budoucnosti náboženství. Filozofický časopis. Praha: Academia, 1980, roč. 1980, č. 5, s. 647-661. ISSN 0015-1831.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 18:47