Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.

  2012

  1. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  2. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
  3. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2010

  1. ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2. 2010.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. 2009.

  2008

  1. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. Praha: PedF UK, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 08:43