Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ, Petr RAPANT a Tomáš INSPEKTOR. Regionální a blesková povodeň jako limitující faktor rozvoje. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník příspěvků XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, Hustopeče, 17.–19. června 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 611-618. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-82.
 2. 2009

 3. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství: Příklad prenatálních screeningů. Biograf. 2009, č. 47. ISSN 1211-5770.
 4. SVOBODA, Martin, Dagmar LINNERTOVÁ a Peter MOKRIČKA. Vliv finanční krize na trh certifikátů. In Financie vo vede a výučbe. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. s. 158-165. ISBN 978-80-225-2743-9.
 5. 2008

 6. SABOLOVIČ, Mojmír. Aplikace metody jistotních ekvivalentů při inkorporaci rizika do procesu oceňování. In Sborník RaVŠ za akademický rok 2007/2008. Brno, Česká republika: Rašínova vysoká škola s.r.o., 2008. 15 s. ISBN 978-80-87001-14-1.
 7. ŠTĚTKA, Václav a David ŠMAHEL. Internet addiction as a risk factor? Analyzing online behavior among Czech adolescents. Barcelona: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2008. 2nd European Communication Conference Barcelona.
 8. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679.
 9. MOKRIČKA, Peter a Miroslava ŠIKULOVÁ. Retail deriváty v investičním portfoliu. In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 291-296. ISBN 978-80-210-4628-3.
 10. KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci. In "Nové trendy - nové nápady 2008" Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2008. s. 52-60, 7 s. ISBN 978-80-903914-7-5.
 11. 2007

 12. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007. s. "nestránkováno", 6 s. ISBN 978-80-86754-87-1.
 13. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007. s. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
 14. SVÍTIL, Martin. Finanční riziko z pohledu leasingové společnosti. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference, Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 209-219, 10 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 15. KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Je leasing skutečně jen "horší" úvěr? In "Mena, bankovníctvo a finančné trhy", mezinárodní vědecká konference. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárská fakulta, katedra bankovníctva a medzinárodných financí, 2007. s. 110-114. ISBN 978-80-225-2422-3.
 16. ŠIKULOVÁ, Miroslava. Možnosti využití moderních strukturovaných produktů. In MendelNet2007. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 150-151, 6 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
 17. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví a povodně. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 24-31. ISBN 978-80-210-4395-4.
 18. SVÍTIL, Martin. Rozhodovací kritéria a význam krytí stávajícími předměty v řízení rizika leasingové společnosti. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 378-383, 5 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 19. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 1, s. 22-27. ISSN 1212-0383.
 20. GERYLOVOVÁ, Anna, Jan HOLČÍK a Ilona KOUPILOVÁ. Statistika v kardiologii. In Kardiologie. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. s. 69-74. Medicína. ISBN 978-80-247-1385-4.
 21. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 77-86, 93 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
 22. 2006

 23. SVÍTIL, Martin. IRB pro Basel II v praxi. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2006. s. 88-95. ISBN 80-210-4018-1.
 24. HOLČÍK, Jan. Kouření a zdraví. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2006, roč. 2006, MP, s. 58-64. ISSN 1212-4184.
 25. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 26. 2005

 27. SVÍTIL, Martin. Basel II v praxi z pohledu leasingové společnosti. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2005. s. 203-210. ISBN 80-210-3753-9.
 28. ČÁSLAVA, Tomáš. Rizika při ošetření onkologického pacienta. In Pražské dentálaní dny 2005. Praha: Česká stomatologická komora, 2005. s. 61-61. ISSN 1212-5725.
 29. SVÍTIL, Martin. Řízení rizika. In Teorie řízení podniku – Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2005. s. 70-90. ISBN 80-210-3698-2.
 30. 2004

 31. SUCHÁNEK, Petr. Vliv průměrných vážených nákladů kapitálu na výkonnost podniku. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 372-380. ISBN 80-210-3414-9.
 32. KRAJÍČEK, Jan. Význam subjektivních kriterii při hodnocení kreditních rizik. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2004. s. 199-204, 368 s. ISBN 80-248-0618-05.
 33. 2002

 34. BREU, Michael, Samuel GERBER, Matthias MOSIMANN a Tomáš VYSUŠIL. Bleibenzin - eine schwere Geschichte. Die Geschichte der Benzinverbleiung aus der Sicht der Politik, des Rechts, der Wirtschaft und der Ökologie. München: ökom Verlag, 2002. ISBN 3-928244-88-4.
 35. VITURKA, Milan. Makroekonomické hodnocení ekonomické citlivosti podle krajů ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 74-89. ISBN 80-7194-413-0.
 36. HOLČÍK, Jan, Ilona KOUPILOVÁ a Anna GERYLOVOVÁ. Riziko, jeho míry a interpretace: Atributivní riziko a další míry rizika. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2002, roč. 4, č. 2, s. 77-79. ISSN 1212-4540.
 37. MOSIMANN, Matthias, Michael BREU, Tomáš VYSUŠIL a Samuel GERBER. Vom Tiger im Tank - Die Geschichte des Bleibenzins. GAIA. München: ökom Verlag, München, 2002, roč. 02, č. 3, s. 203-212. ISSN 0940-5550.
 38. 2001

 39. FUCHS, David. Riziko může přinést vyšší výnos. Rovnost, Svoboda (Moravské noviny). Brno, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Zlín: Rovnost, 2001, roč. 11, č. 87, s. II. ISSN 0862-7967.
 40. SVOBODA, Martin. Výborné svezení s vyšším rizek. Praha: Euronews, 2001. Euro.
 41. 2000

 42. ČAPKOVÁ, Dana. Jak pojistit firmu. první. Brno: Computer Press, 2000. 112 s. Právo. ISBN 80-7226-337-4.
 43. ČAPKOVÁ, Dana. The Analysis of Insurance Coverage of Machine Industry and Electrical Engeneering Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe - Implications for Economic Integration into Wider Europe. první. Brno: VUT, FP Brno, 2000. 8 s. ISBN 80-214-1683-1.
 44. 1999

 45. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 10, s. 579-583. ISSN 0069-2328.
 46. HRUBÁ, Drahoslava. Střípky z mozaiky determinantů rakoviny plic. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 79, č. 11, s. 628-630. ISSN 0032-6739.
 47. 1997

 48. MORNSTEIN, Vojtěch. Cavitation-induced risks associated with contrast agents used in ultrasonography. European Journal of Ultrasound. Elsevier Science Ireland Ltd, 1997, roč. 6, č. 5, s. 101-111. ISSN 0929-8266.
 49. 1991

 50. GOGELA, Jiří, Jaromír ČERNOCH a Vlastimil SCHALLER. Využití počítačového systému Sonicaid 8000 při KTG screeningu rizikového těhotenství. In Rizikové těhotenství. Zlín: Česká gynekologicko porodnická společnost, 1991. s. 422-430.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 18:47