Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Výzkum svahových pohybů a s nimi spojených přírodních rizik v oblasti Buzau (Rumunsko). In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 2. KOLEJKA, Jaromír. 70 let Geografického ústavu v Bukurešti. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2015, roč. 34, č. 1, s. 65-67. ISSN 1213-1075.
 3. 2007

 4. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
 5. 2006

 6. KOCHJAROVÁ, Judita, Milan VALACHOVIČ, Petr BUREŠ a Patrik MRÁZ. The genus Cochlearia L. (Brassicaceae) in the Eastern Carpathians and adjacent area. Botanical Journal of the Linnean Society. London: Linnean Society of London, 2006, roč. 151, č. 3, s. 355-364. ISSN 0024-4074.
 7. TÓTH, Andrej. Úvahy koncentračního kabinetu Károlye Huszára o možnostech spojenecké orientace Maďarska ve středoevropském regionu (1919/1920). In Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 135-157, 22 s. ISBN 80-210-3887-X.
 8. 2004

 9. KUBEŠOVÁ, Svatava. A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania). In XI OPTIMA Meeting. Beograd: OPTIMA, Prirodnjački muzej Beograd, 2004. s. 72.
 10. HLADILOVÁ, Šárka, Kamil ZÁGORŠEK a Václav ZIEGLER. A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania). Fragmenta Palaeontologica Hungarica. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2004, roč. 22, -, s. 99-105. ISSN 0367-2697.
 11. HLADILOVÁ, Šárka, Kamil ZÁGORŠEK a Václav ZIEGLER. Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie. In Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre. 1. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. s. 43-44. ISBN 80-88974-52-6.
 12. BURUIANA, Alina. Negative Phenomena of Transition and the Impact of Privatization. In Ekonomika firiem 2004 I. diel. Podnikovohospodarska fakulta v Kosiciach, 2004. s. 55-61, 148 s. ISBN 80-225-1879-4.
 13. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
 14. FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizace v Rumunsku a její paralely s českou privatizací. Acta Academica Karviniensia. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 54-63, 283 s. ISSN 1212-415X.
 15. BURUIANA, Alina. Privatizace v Rumunsku v období 1992-2003. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2, s. 13-23, 85 s. ISSN 1213-2446.
 16. FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizarea in Republica Ceha nu a adus rezultatele scontate. Adevarul economic. Bukurest, 2004, roč. 14, 14/2004, s. 22-23, 16 s. ISSN 1220-6156.
 17. TÓTH, Andrej. Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský" kabinet (1919). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004, roč. 12, bez čísla, s. 49-124, 75 s. ISSN 1210-6860.
 18. 2003

 19. GREGOR, František, Miroslav BARTÁK a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. 2003, roč. 10, č. 1, s. 331-337. ISSN 0945-3954.
 20. 2001

 21. STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, Alliances and Romanian Pluralism, 1990-2000. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2, s. 10-27. ISSN 1212-7817.
 22. STRMISKA, Maxmilián a Tomáš SETNIČKA. Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000 (Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2, 15 s. ISSN 1212-7817.
 23. 2000

 24. STRMISKA, Maxmilián. Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
 25. 1999

 26. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Zwei zur Sektion Polymechana gehörende Minuartia-Arten (Caryophyllaceae). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 1999, roč. 70, č. 4, s. 335-338. ISSN 0032-7786.
 27. 1996

 28. DRÁBEK, Pavel. Po kamení to skáče : Studio Dům v Rumunsku. Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 1996, roč. 5, č. 5, s. 8-9. ISSN 0862-7258.
 29. 1973

 30. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Thlaspi pawlowskii sp. nova, eine neue Art aus den Ostkarpaten. Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1973, roč. 45, č. 4, s. 315-319. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 19:16