Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 201 s. ISBN 978-80-210-6658-8.
 2. 2008

 3. DOHNAL, Josef. K historii jednoho typu. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008, roč. 18, č. 1, s. 25-31. ISSN 1211-7676.
 4. DOHNAL, Josef. Smrt dětské postavy jako dobový literární příznak v ruských povídkách přelomu 19. a 20. století. In Česká slavistika 2008. 1. vyd. Brno-Praha: Česká asociace slavistů, Literárněvědná společnost, pobočka Praha, 2008. s. 23-35. ISBN 978-80-87192-00-9.
 5. 2002

 6. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu I. Poezie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 157 s. MU. ISBN 80-210-3030-5.
 7. DOHNAL, Josef. Zobrazení osobnosti romantického hrdiny jako žánrová dominanta v Poetickém putování po světě Osipa Senkovského. In Slovanský romantizmus – o žánrovosti. 1. vyd. Banská Bystrica: KSJ FiF UMB Banská Bystrica, 2002. s. 88-96. ISBN 80-8055-410-2.
 8. 2001

 9. DOHNAL, Josef. Kategorija rasskazčika v rasskaze A. F. Veltmana "Lunatik". Russkij jazyk v centra Jevropy. Bratislava: MAPRJaL, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 62,67, 6 s.
 10. 2000

 11. DOHNAL, Josef. Bělkinovy povídky A. S. Puškina jako začátek změny paradigmatu malé prózy. In Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2000. s. 118-123. ISBN 80-210-2300-7.
 12. 1999

 13. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura. In Světové literatury 20. století v kostce. Praha: LIBRI, 1999. s. 167-189. ISBN 80-85983-80-X.
 14. 1996

 15. DOHNAL, Josef. Russkij ekspressionističeskij rasskaz (Neskoĺko metodologičeskich zametok). In Litteraria humanitas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 351-356. ISBN 80-210-1437-7.
 16. 1995

 17. KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9.
 18. DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9.
 19. DOHNAL, Josef. Vnitřní svět literární postavy jako těžiště uměleckého odrazu na počátku 20. století. In Litteraria humanitas III.. Genologické studie. Západ-Východ. 1. vyd. Brno: Albert, 1995. s. 90-97. ISBN 80-210-1300-1.
 20. 1994

 21. DOHNAL, Josef. Poéma v próze? (Na okraj několika povídek N. S. Sergejeva- -Cenského). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 43, D 41, s. 101-106. ISSN 0231-7818.
 22. 1993

 23. DOHNAL, Josef. Místo personifikace v povídkách S. N. Sergejeva-Cenského. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 41, D39, s. 123-129. ISSN 0231-7818.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 9. 2021 08:14