Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664.
  2. VEČERKA, Radoslav. Katapult a spánek. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22. ISSN 1801-4755.
  3. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29, suppl. 1, s. 65-92. ISSN 0172-780X.
  4. 2004

  5. FOREJT, Martin a Karel SKOČOVSKÝ. Vliv světla na usínání a spánek. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 83-85.
  6. HAKL, Marek a Radovan HŘIB. Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti, jejich analýza a komentář. Bolest. Praha: ČLS JEP - TIGIS s.r.o., 2004, roč. 7, č. 2, s. 100-102. ISSN 1212-0634.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 07:16