Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008. 229 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
 2. 2006

 3. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Peregrinatio ad loca infecta: Configuração do espaço em Auto dos Danados de António Lobo Antunes. In Étude Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 147-160.
 4. 2005

 5. TLUSTÝ, Jan. Podruhé do druhého města (M. Ajvaz - Druhé město). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2005, roč. 21, č. 10, s. 56-56. ISSN 1211-9938.
 6. 2003

 7. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
 8. 2001

 9. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 10. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 11. 2000

 12. KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
 13. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831.
 14. HARDY, Stephen Paul. Placiality: The Renewal of the Significance of Place in Modern Cultural Theory. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 26, č. 25, s. 86-100, 14 s. ISSN 1211-1791.
 15. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
 16. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
 17. 1999

 18. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
 19. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 20. 1998

 21. HARDY, Stephen Paul. The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair. Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 24, č. 24, s. 147-158, 11 s. ISSN 1211-1791.
 22. 1997

 23. HARDY, Stephen Paul. Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 23, č. 23, s. 159-172, 13 s. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2022 13:44