Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: MU, 2008. 14 s. 1. ISBN 978-80-7315-168-3.
 2. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 3. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 4. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 5. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedická intervence. Speech therapy. 2008.
 6. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-058-6.
 7. BOČKOVÁ, Barbora. Přístupy k terapii vývojové dysfázie. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008.
 8. BOČKOVÁ, Barbora. Speciáněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie. In Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 2008. ISBN 978-80-210-4762-4.
 9. 2007

 10. BOČKOVÁ, Barbora. Aplikace principů alternativní a augmentativní komunikace v terapii vývojové dysfázie. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 23-34, 11 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-012-8.
 11. 2006

 12. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9.
 13. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 01:48