Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

    1. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních kompetencí. In Klenková, Vítková. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 61-64, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

    2007

    1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 21:46