Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Vítězslav PLÁŠEK a Michal HÁJEK. A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2007, roč. 13, č. 2, s. 141-145. ISSN 1310-7771.
   Název česky: Příspěvek k bryoflóře Bulharska
   RIV/00216224:14310/07:00019441 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. angličtina. Bulharsko.
   Hájková, Petra (203 Česká republika, garant) -- Plášek, Vítězslav (203 Česká republika) -- Hájek, Michal (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Bryophyte; Calliergon richardsonii; Dicranella staphylina; fen; Gymnocolea inflata; herbarium revision; Meesia triquetra; spring; wetlands
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 17. 7. 2007 18:19.
  2. BLAŽEK, Václav. Indoevropský rok (II). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 54, č. 1, s. 65-83, 18 s. ISSN 0231-7567.
   Název česky: Indoevropský rok (II)
   Název anglicky: Indo-European Year
   RIV/00216224:14210/07:00022213 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
   Blažek, Václav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Year; spring; summer; autumn; winter; etymology
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 23. 6. 2008 13:47.

  2006

  1. OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.
   Název česky: Promenlivost spolecenstev testaceí podél kompletního gradientu nasycení bázemi na slatinistích: prípadová studie ze Západních Karpat
   Název anglicky: The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians
   RIV/00216224:14310/06:00015693 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. angličtina. Polsko.
   Opravilová, Vera (203 Česká republika) -- Hájek, Michal (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: bog; calcium; fen; mire; peatlands; pH; Sphagnum; spring; testaceans; testate amoebae; vegetation; wetland

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 29. 6. 2009 13:59.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří. Linear Spring Oscillator with Two Different Types of Damping. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers, Part III. Praha: Matfyzpress, 2005, s. 649-654. ISBN 80-86732-59-2.
   URL

   Klíčová slova anglicky: Linear; spring; oscillator; damping; force; Foucult; currents; air; drag

   Změnil: Mgr. Jiří Bartoš, PhD., učo 15215. Změněno: 3. 1. 2006 14:13.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 173-184. ISSN 1310-7771.
   Název česky: Poznámky k mokřadní květeně Bulharska včetně nových druhů pro území
   Název anglicky: Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records
   RIV/00216224:14310/05:00013405 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. angličtina. Bulharsko.
   Hájek, Michal (203 Česká republika, garant) -- Hájková, Petra (203 Česká republika) -- Apostolova, Iva (100 Bulharsko)
   Klíčová slova anglicky: the Balkans; bog; fen; mire; spring; vascular plants

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 19. 10. 2005 10:33.

  2004

  1. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
   Název česky: Může sezónní variabilita chemismu vody na slatiništích ovlivnit spolehlivost vegetačně-stanovištních analýz?
   Název anglicky: Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses?
   RIV/00216224:14310/04:00019259 Článek v odborném periodiku. Botanika. angličtina. Česká republika.
   Hájek, Michal (203 Česká republika, garant) -- Hekera, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: anion and cation concentration; bog; central Europe; fen meadow; mire; nutrient availability; seasonal variation; spring; Western Carpathians; wetlands

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 29. 6. 2009 13:59.
  2. HUBÁLEK, Zdeněk. Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, 1881-2001. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology ASCR., 2004, roč. 53, č. 4, s. 227-236. ISSN 0139-7893.
   Název česky: Globální variabilita počasí ovlivňuje fenologii ptáků: dlouhodobá analýza za léta 1881 až 2001.

   Klíčová slova anglicky: bird migration; North Atlantic Oscillation; NAO; migratory birds; air temperature; spring; short-distance migratnts; long-distance migrants

   Změnil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc., učo 34847. Změněno: 31. 1. 2005 15:14.

  2003

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230.
   Název anglicky: Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient
   RIV/00216224:14310/03:00008200 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Horsák, Michal (203 Česká republika, garant) -- Hájek, Michal (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: molluscs; vegetation; Carpathians; fen; spring; water chemistry
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., učo 8803. Změněno: 25. 6. 2009 15:06.
  2. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz. Freiburg, 2003, roč. 18, č. 2, s. 1-6. ISSN 0067-2858.
   Název anglicky: The origin and endangerment of spring fens in the flysh Carpathians as mediated by human impacts
   RIV/00216224:14310/03:00008316 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. němčina. Německo.
   Hájková, Petra (203 Česká republika, garant) -- Hájek, Michal (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: spring; fen; landscape; palaeoecology; nature conservancy

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 18. 11. 2003 09:19.

  2001

  1. HÁJEK, Michal. Prameniště. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 56-63. ISBN 80-86064-55-7.
   Název anglicky: Springs
   RIV/00216224:14310/01:00005308 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Botanika. čeština.
   Klíčová slova anglicky: habitat; spring

   Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 15. 1. 2002 19:15.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Konečně někdo vzdoruje heslům. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 14.5.1999, 2 s.
   Plné znění článku.
   Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 30. 3. 2000 11:27.
Zobrazeno: 21. 6. 2024 00:53