HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses?
Název česky Může sezónní variabilita chemismu vody na slatiništích ovlivnit spolehlivost vegetačně-stanovištních analýz?
Autoři HÁJEK, Michal (203 Česká republika, garant) a Petr HEKERA (203 Česká republika).
Vydání Preslia, 2004, 0032-7786.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00019259
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000220675600001
Klíčová slova anglicky anion and cation concentration; bog; central Europe; fen meadow; mire; nutrient availability; seasonal variation; spring; Western Carpathians; wetlands
Štítky anion and cation concentration, bog, Central Europe, fen meadow, mire, nutrient availability, seasonal variation, spring, Western Carpathians, wetlands
Změnil Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 29. 6. 2009 13:59.
Anotace
Temporal variation in fen water chemistry was studied in the Western Carpathian flysch zone (Czech Republic, Slovakia). Ten sites representing particular spring-fen type (tufa-forming fens, rich fens, spring-fen meadows, rich Sphagnum-fens, poor Sphagnum-fens) were studied. Water chemistry was determined three times a year (spring, summer, autumn) for 3 years. Water pH and conductivity were the most stable of the measured variables. Na+, K+, Ca2+ and SO42- were also relatively stable. On the contrary, NO3-, Cl-, Fe, PO43- and redox-potential temporally varied. These fluctuating, unstable variables explained very low or insignificant amounts of the variation in plant species data in our study area, possibly because of their instability. The separation of sites along PCA axis is clearest in the ordination of the autumnal data set. Major vegetation types were separated in PCA even when data from all three seasons were pooled.
Anotace česky
Práce se zabývá otázkou, zda může sezónní variabilita chemismu vody na slatiništích ovlivnit spolehlivost vegetačně-stanovištních analýz.
Návaznosti
AV0Z6005908, záměrNázev: Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku
GA206/02/0568, projekt VaVNázev: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
Investor: Grantová agentura ČR, Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
MSM 143100010, záměrNázev: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 16. 6. 2024 17:40