Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠTECHOVÁ, Táňa, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ a Jana NAVRÁTILOVÁ. Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, roč. 80, č. 4, s. 399-410. ISSN 0032-7786.

  2007

  1. HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299.

  2006

  1. DÍTĚ, Daniel, Jana NAVRÁTILOVÁ, Michal HÁJEK, Milan VALACHOVIČ a Drahoslava PUKAJOVÁ. Habitat variability and classification of Utricularia communities: comparison of peat depressions in Slovakia and the Třeboň basin. Preslia. 2006, roč. 78, č. 3, s. 331-343. ISSN 0032-7786.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New wetland vascular plants for Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2006, roč. 12, č. 3, s. 367-370. ISSN 1310-7771.
  3. OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.

  2005

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology. United Kingdom: Conchological Society of Great Britain &, 2005, roč. 38, č. 6, s. 683-700. ISSN 0022-0019.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 173-184. ISSN 1310-7771.
  3. HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771.

  2004

  1. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
  2. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Pavla KŘENKOVÁ a Michal HÁJEK. Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia. E.Schweizerbart Science Publishers, 2004, roč. 78, č. 3, s. 411-424. ISSN 0029-5035.
  3. HÁJKOVÁ, Petra, Petr WOLF a Michal HÁJEK. Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Annales Botanici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2004, roč. 41, č. 4, s. 249-262. ISSN 0003-3847.
  4. HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. Trifid. Praha: Darwiniana, 2004, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1214-4134.

  2003

  1. HÁJEK, Michal. Ohrožená beskydská rašeliniště. Živa. Praha: Academia, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 62-63. ISSN 0044-4812.

  2002

  1. HÁJEK, Michal. The class Scheuchzerio-Caricetea fuscae in the Western Carpathians: indirect gradient analysis, species groups and their relation to phytosociological classification. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2002, roč. 57, č. 4, s. 461-469. ISSN 0006-3088.

  2000

  1. HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 165-172. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.

  1999

  1. HÁJEK, Michal, Petra BURIÁNOVÁ a Ján HRBATÝ. Rostlinná společenstva rašelinišť a slatinišť CHKO Malé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1999, roč. 4, č. 1, s. 60-67. ISSN 80-902213-3-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 20:17