HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos, 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history
Název česky Test hypotézy "species pool" na rašeliništní vegetaci: výzkum vlivu specialistů na pH a historie biotopu
Autoři HÁJEK, Michal (203 Česká republika, garant), Lubomír TICHÝ (203 Česká republika), Brandon S. SCHAMP (124 Kanada), David ZELENÝ (203 Česká republika), Jan ROLEČEK (203 Česká republika), Petra HÁJKOVÁ (203 Česká republika), Iva APOSTOLOVA (100 Bulharsko) a Daniel DÍTĚ (703 Slovensko).
Vydání Oikos, 2007, 0030-1299.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Švédsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.136
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00019442
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000248681100006
Klíčová slova anglicky acidity; adaptation; bryophytes; evolutionary species pool hypothesis; diversity; mire; peatland; pH; species richness; vascular plants
Štítky acidity, adaptation, bryophytes, diversity, evolutionary species pool hypothesis, mire, peatland, pH, species richness, vascular plants
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 29. 6. 2009 13:59.
Anotace
We explored the relationship between mire species richness and pH, an important environmental variable in mires, in two regions that differ in habitat pH distribution: the West Carpathians and Bulgaria. Mire habitats in both the West Carpathians and Bulgaria demonstrate support for the Evolutionary species pool hypothesis prediction that habitats with more common pH values host more species. We also explored the influence of habitat history by examining the distribution of generalists and specialists along gradients of habitat pH, using extensive community-level vegetation data from European mires in these two regions. We found a striking pattern with the distribution of pH-specialists having three distinct peaks in both regions, whereas the total species pool peaked in near neutral pH habitats in both regions.
Anotace česky
Výzkum na rašeliništích v Západních karpatech a Bulharsku obecně podpořil teorii species pool, četnější biotopy hostily více druhů. Jako nový výsledek se ukázal vliv historie biotopů, definovaných třídami pH, na počet specialistů osídlujících jednotlivé biotopy.
Návaznosti
AV0Z6005908, záměrNázev: Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku
KJB6163302, projekt VaVNázev: Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Investor: Akademie věd ČR, Juniorské badatelské grantové projekty
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 03:56