Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Iva APOSTOLOVA, David ZELENÝ a Daniel DÍTĚ. Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 2, s. 282-294. ISSN 0305-0270.

  2007

  1. HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299.
  2. HÁJKOVÁ, Petra, Blanka SHAW, Michal HÁJEK, Dirk HINTERLANG a Vítězslav PLÁŠEK. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, 2007, roč. 110, č. 4, s. 776-787, 17 s. ISSN 0007-2745.

  2006

  1. HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Petra HÁJKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 97-114. ISSN 1433-8319.
  2. CHALOUPKOVÁ, Radka, Zbyněk PROKOP, Monika STRAKOVÁ, Tomáš MOZGA a Jiří DAMBORSKÝ. The stereoselectivity and Conformational Stability of Haloalkane Dehalogenase DbjA from Bradyrhizobium japonicum USDA110: The Effect of Temperature and pH. 2006.
  3. OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.

  2005

  1. SCHWARZOVÁ, Monika, Jiří FAIMON, Jindřich ŠTELCL, Petr ZAJÍČEK a Imrich KRIŠTOF. Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masaryk. univerzita, 2005, XII, č. 1, s. 115-116. ISSN 1212-6209.

  2004

  1. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, roč. 39, č. 4, s. 335-351, 16 s. ISSN 1211-9520.
  2. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Pavla KŘENKOVÁ a Michal HÁJEK. Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia. E.Schweizerbart Science Publishers, 2004, roč. 78, č. 3, s. 411-424. ISSN 0029-5035.
  3. HÁJKOVÁ, Petra, Petr WOLF a Michal HÁJEK. Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Annales Botanici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2004, roč. 41, č. 4, s. 249-262. ISSN 0003-3847.
  4. FAIMON, Jiří a Lukáš PEŠKA. Reaction paths in carbonate system. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004, s. 110-112. ISBN 80-8064-201-X.

  2000

  1. HÁJEK, Michal. Měření fyzikálně-chemických vlastností vody přenosnými přístroji. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inšitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 23-26. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.
  2. FAIMON, Jiří. Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O. Zprávy o geologických výzkumech v roce1999. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47-49. ISSN 0514-8057.

  1996

  1. FAIMON, Jiří. Experimentální zvětrávání alumosilikátů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995. Praha: ČGÚ, 1996, roč. 95, č. 1, s. 62-64. ISSN 0514-8057.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 19:40