Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. FICOVÁ, Adéla a Karolína STEHLÍKOVÁ. Three Wishes for Cinderella : Fitting a Czech shoe to a Norwegian foot. Journal of Scandinavian Cinema. Intellect Books, 2021, roč. 11, č. 1, s. 89-102. ISSN 2042-7891. doi:10.1386/jsca_00040_1.

  2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Pavla. Une ancienne traduction de La Nouvelle Astrée "ad usum delphini"? La double lecture du texte. Meta : Journal des traducteurs. Montréal: Les Presses de l Université de Montréal, 2020, roč. 65, č. 3, s. 665-686. ISSN 0026-0452. doi:10.7202/1077408AR.

  2016

  1. DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ a Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016. 64 s. ISBN 978-80-87308-32-5.

  2014

  1. KOLEJKA, Jaromír. Gol´fovoje pole kak načalo dal´nějšich izmeněnij sovremennogo kul´turnogo landšafta. Geografičeskij vestnik. Perm´: Permskij gosudarstvennyj nacional´nyj issledovatel´skij universitět, 2014, roč. 31, č. 4, s. 7-17. ISSN 2079-7877.

  2010

  1. BUBENÍČEK, Petr a Lucie ČESÁLKOVÁ. Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 1, s. 131-141, 9 s. ISSN 0862-397X.

  2008

  1. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia. In Svatoš, T., Doležalová, J. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. září 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 383-390. ISBN 978-80-7041-287-9.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia. In Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.

  2007

  1. HONĚK, Alois, Zdena MARTINKOVÁ, Pavel SASKA a Stanislav PEKÁR. Size and taxonomic constraints determine the seed preferences of Carabidae (Coleoptera). Basic and Applied Ecology. Germany: Elsevier, 2007, roč. 8, č. 4, s. 343-353. ISSN 1439-1791.
  2. HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299.
  3. BRYCHOVÁ, Alice. Úloha jazykového portfolia v přípravě budoucích učitelů cizího jazyka. In HAVLÍČKOVÁ, Helena a Světlana HANUŠOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 47-54. ISBN 978-80-210-4480-7.

  2005

  1. BUBENÍČEK, Petr. Bestiální tragikomika Juraje Herze. Domácí kino (Computer). Computer Press Média, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 74.
  2. CAGAŠ, Petr a Zuzana KOCÁBOVÁ. Je ADHD evoluční adaptací? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11. ročník, číslo 1, s. 33-35. ISSN 1212-9607.
  3. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Maladaptace dětí v prostředí základních škol. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 29. ISBN 80-244-1059-1.
  4. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 82. 2005.

  2004

  1. OMESOVÁ, Marie. Meiofauna tekoucích vod a její adaptace k prostředí. In Zoologické dny, Brno 12-13 února 2004, Sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 54. ISBN 80-903329-1-9.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils Optimal School Adaptation Factors. In Řehulka Evžen et al. a Řehulka Evžen et al. Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.). 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 429-438. ISBN 978-80-7315-093-8.

  2002

  1. LEXA, Matej, Todor Nikolaev GENKOV a Břetislav BRZOBOHATÝ. Inhibitory effects of elevated endogenous cytokinins on nitrate reductase in ipt-expressing tobacco are eliminated by short-term exposure to benzyladenine. PHYSIOLOGIA PLANTARUM. Copenhagen: Munksgaard, 2002, roč. 115, č. 2, s. 284-290. ISSN 0031-9317.

  2001

  1. ŠIMKOVÁ, Andrea, Yves DESDEVISES, Milan GELNAR a Serge MORAND. Morhometric correlates of host specificity in Dactylogyrus species (Monogenea) parasites of European Cyprinid fish. Parasitology. United Kingdom: Cambridge University Press, 2001, roč. 123, -, s. 169-177. ISSN 0-521-57637-7.
  2. ŠIMKOVÁ, Andrea, Yves DESDEVISES, Milan GELNAR a Serge MORAND. Morphometric correlates of host specificity in Dactylogyrus species (Monogenea) parasites of European Cyprinid fish. Parasitology. UK, 2001, roč. 123, č. 2, s. 169-177. ISSN 0031-1820.

  2000

  1. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation, 2000. s. 1-150. ISBN 1523-9764.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.

  1996

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva, Jaroslav POKORNÝ a Johana KUDLÁČKOVÁ. Sofoklés, Oidipús král. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 69-114, 45 s. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 10:03