POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia. In Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia
Název česky Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia
Název anglicky Adaptation problems of university students at the beginning of the university study
Autoři POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ.
Vydání Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7041-958-8
Klíčová slova anglicky adaptation; student; university study
Štítky adaptation, student, university study
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 25. 3. 2010 17:25.
Anotace
Pozdní adolescence zahrnuje řadu různých životních přechodů a přechod na univerzitu je jedním z nich. Přechod do univerzitního prostředí může být velmi stresující a první rok na univerzitě obzvláště. Na Masarykově univerzitě v Brně jsme připravili kurz pro studenty prvních ročníků různých fakult, jehož cílem je napomoci studentům v oblastech náročných z hlediska adaptace. Z ankety, kterou studenti na začátku kurzu vyplňovali, vyplynulo, jaké problémy musí řešit v prvních dnech studia a jaké jsou jejich obavy v souvislosti se studiem. Efektivní intervenční program pro nové studenty v průběhu kurzu usnadňuje jejich přechod na univerzitu a hraje klíčovou roli v jejich dlouhodobé adaptaci na univerzitní život.
Anotace anglicky
Late adolescence involves various life transitions and the transition to university is one of these. The transition to university experience can be very stressful and the first year of university can be particularly difficult. We prepared a special course for students of the first year of study different faculties on Masaryk university in Brno with a view to help students in arears difficult in term of adaptation. The results from questionnaire at the beginning of course showed the student`s problems in the first days of the study and their fears in connection with the study. Effective intervention programme for new students during the course facilitate their transition to university and plays a key role in their long-term adaptation to university life.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 05:22