POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils Optimal School Adaptation Factors. In Řehulka Evžen et al. a Řehulka Evžen et al. Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.). 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 429-438, 10 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pupils Optimal School Adaptation Factors
Název česky Faktory optimální školní adaptace žáků
Autoři POLEDŇOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant) a Zdenka STRÁNSKÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.), od s. 429-438, 10 s. 2004.
Nakladatel Paido a Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00010310
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7315-093-8
UT WoS 000264734800031
Klíčová slova česky adaptace; psychická zátěž; odpovědnost; sociální vztahy
Klíčová slova anglicky adaptation; psychological load; responsibility; social relationships
Štítky adaptation, psychological load, responsibility, social relationships
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 29. 6. 2009 14:14.
Anotace
Within the framework of a wider research project, the sample of primary school pupils was aimed at discovering the connections between maladaptation symptoms, selected personality characteristics and school performance. It turned out that an impaired school performance did not often correspond to their intellectual capacity and that such pupils were typically characterised by a low level of performance motivation, external attributions, and lower acceptance of responsibility for their own behaviour. Having identified the maladaptation causes leading to psychological load and stress, we were brought to reflecting the ways how to modify maladapted pupils behaviour.
Anotace česky
Na vzorku žáků základních škol bylo v rámci širšího výzkumného projektu zjišťováno, jaké jsou souvislosti mezi symptomy maladaptace, vybranými osobnostními vlastnostmi a školní výkonností. Ukázalo se, že zhoršený školní výkon maladaptovaných žáků často neodpovídá jejich intelektové kapacitě a že pro tyto žáky jsou rovněž typické nízká výkonová motivace, externalistické atribuce a snížené přijímání odpovědnosti za vlastní chování. Identifikace příčin maladaptace vedoucí k psychické zátěži a stresu nás vedla k úvahám o tom, jak modifikovat chování maladaptovaných žáků.
Návaznosti
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM 144100001, záměrNázev: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 04:29