doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

učo 1931
1931(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz gelnar(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 3920

Akademické a řídící funkce

Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro vnější vztahy
Parazitologie - Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazenívedoucí pracoviště

Pracoviště

Parazitologie - Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost312 (Kamenice 5 — A31)
Telefon549 49 3920

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Redakční rada Magazínu M
Přírodovědecká fakulta
    Oborová komise Parazitologie (plány Parazitologie a Parazitologie)
    Oborová komise (obory Parazitologie a Parazitologie (angl.))
    Školitelé PhD (obory Parazitologie a Parazitologie (angl.))
    Parasitology Committee (plán Parasitology)
    Školitelé Ph.D. (program Ekologická a evoluční biologie)
    Rozšířené kolegium děkana
    Kolegium děkana
    Vědecká rada