Fascinated by the diversity of life.

Představení studijního programu

Ekologická a evoluční biologie je tematicky obsáhlý program, který je zaměřen zejména na studium biosystematiky, taxonomie, ekologie, paleoekologie, evoluční ekologie, evoluční biologie, etologie a rozmanitosti organizmů na úrovni druhů, populací, společenstev a flór a faun různých území. Důraz je kladen na studium interakcí mezi organizmy a jejich prostředím, a mezi organizmy navzájem, např. vztahy parazit-hostitel nebo predátor-kořist. Odborná šíře programu vede k jeho dělení do pěti specializací: Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Specializace jsou definovány jak taxonomickým zaměřením, tak metodickými přístupy. Jejich vymezení ovšem není plně diskrétní: v některých tematických okruzích se částečně překrývají, což je odrazem mezioborovosti současné biologie.

Program má dvě základní formy studia, prezenční a kombinovanou, které se liší zejména v požadavcích na pravidelnou přítomnost studentů na pracovišti. Prezenční forma je také spojena se zapojením studentů do pravidelné výuky nebo její přípravy. Studenti prezenční formy pobírají měsíční stipendium dle platných a jednotných pravidel fakulty. Přechod z prezenční na kombinovanou formu je možný na základě žádosti studenta.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  The programme’s goal is to educate high-quality specialists in the fields of Botany, Ecology, Hydrobiology, Parasitology, and Zoology. Depending on the specialization and dissertation topic, the graduates of the programme are familiar with current and advanced working methods and knowledge particularly in the field of plant and animal taxonomy, biosystematics, ecology, palaeoecology, parasitology, hydrobiology, bioinformatics, biostatistics, molecular biology and genetics. They participate in scientific discussions in these and related fields. They are able to propose research topics in the field and plan research projects using adequate methods. They are able to write and publish scientific articles in international and national journals and present their results at international and national conferences.

  Individual working groups of the Department of Botany and Zoology cover a broad range of research topics, in which doctoral students are trained within individual programme’s specializations, for example:

  - Plant and animal diversity and its causes

  - Taxonomy and phylogeny of selected taxa

  - Palaeoecological studies in selected regions and time periods

  - Invasions of non-native species and their impacts

  - Macroecological patterns in plant and animal assemblages

  - Impact of climatic change on populations, communities and ecosystems

  - Variation in plant genome size

  - Molecular, ecological, evolutionary and behavioural interactions in host-parasite systems

  - Diversity and phylogeny of selected host groups

  - Interspecific interactions, e.g. between predator and prey

  - Life strategies of aquatic organisms

  - Bioindication of the ecological status of aquatic habitats

  Students are motivated by a high professional quality of the research in a friendly and collaborative environment. Performance of students is evaluated financially based on the Department’s and Faculty’s rules of students’ evaluation. Students are also motivated to participate at prestigious international conferences and to research visits in scientific institutions abroad.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • define scientific problems and questions and propose solutions to answer these questions
  • design scientific studies, apply basic and advanced methodological approaches of data collection and analyse data using relevant statistical methods
  • present the results of own scientific work in the form of scientific papers published in international and national journals and presentations at scientific meetings
  • use the obtained knowledge and skills in both basic and applied research, including their application in e.g. nature conservation
  • critically assess current knowledge and developments in the fields of botany, zoology, ecology, hydrobiology, and parasitology
  • fluently communicate in academic English
  • apply knowledge and skills gained through international cooperation
  • share skills and experience with others and work in a team
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie nacházejí uplatnění zejména v akademických nebo rezortních výzkumných ústavech, na vysokých školách přírodovědeckého, pedagogického, zemědělského, lesnického, veterinárního nebo farmaceutického zaměření, ve státních institucích ochrany přírody a krajiny, v přírodovědeckých odděleních muzeí a v soukromých firmách nebo nevládních organizacích zaměřených na problematiku ochrany přírody a životního prostředí nebo zdraví člověka i živočichů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Dissertation contains results of the original research of the PhD student. It is written in English, exceptionally partly in Czech or in other language. It may take either a form of a series of published/accepted papers or submitted manuscripts on a single topic or a form of a larger manuscript. The first form is recommended and preferred by the programme’s committee. The series of papers must contain an introduction that puts individual papers into a common context, presents the basic outline of the topic in the context of existing knowledge, defines the main goals and summarizes the main results of the thesis. A thesis in the form of a manuscript is divided into Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusions, References and Appendices. The extent of the thesis is not prescribed. The main requirement for the thesis is novelty of the results, high quality of the content and high formal standard of the presentation. Author’s CV and a list of publications is included at the end of the thesis. The thesis can be accepted if it contains at least three papers or manuscripts, of which at least two have the PhD student as the first author, and at least two of them have been published or accepted for publication in a journal indexed in the Web of Science database. For papers with multiple authors the student declares his/her own contribution. It is also required that before the acceptance of the thesis for defence the student reports on selected results of the thesis in an English-language international conference or workshop. A hardback binding that cannot be taken apart is prescribed for the thesis. The thesis is submitted in at least three hardcopies and its electronic form is uploaded to the Information System of Masaryk University.

 • Další informace
  Additional information about the study and other activities at the Department of Botany and Zoology can be found at:

  http://botzool.sci.muni.cz/en

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje