logo Přírodovědecká fakulta Parazitologie
Ústav botaniky a zoologie
1431402026 Paraz ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce