logo Přírodovědecká fakulta Parazitologie
Ústav botaniky a zoologie
1431402026 Paraz ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci