POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 82. 2005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors
Název česky Psychická zátěž žáků a faktory optimální školní adaptace
Autoři POLEDŇOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant) a Zdenka STRÁNSKÁ (203 Česká republika).
Vydání Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 82. 2005.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00014038
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky adaptation; psychological stress; optimal school adaptation factors
Štítky adaptation, optimal school adaptation factors, psychological stress
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2010 17:37.
Anotace
School childrens psychological stress analyzed from the point of view of their subjective perception was analyzed in our research study. The research was carried out at elementary schools. The children were aged from 9 15. We classified main typical categories of psychological stress at pupils by the means of comparison analysis of 4 typical stress situations at schools; by suggesting of solution of the stress situations we explored how the pupils coped with the stress. The results proved that the greatest resource of psychological stress is the sphere of achievement at school and bullying by schoolmates and the consequent fear. Our hypothesis was confirmed: Elimination of stress in influencable situations is focused on the solution of a problem. The main strategies of elimination of stress seem to be an active coping of the situation, a strategy of seeking for the social support, and an attempt to change ones own personality. It turned also out that poor school performance did not often correspond to childs intellectual capacity and that such pupils were typically characterized by a low level of achievement motivation, by external attributions, and by lower acceptance of responsibility for their own behaviour. Having identified the causes of maladaptation leading to psychological load and stress, we were brought to reflecting the ways how to modify maladapted pupils behaviour.
Anotace česky
Ve výzkumu psychické zátěže jsme se pokusili analyzovat školní zátěž dětí z hlediska jejich subjektivního prožívání. Výzkum byl proveden u žáků základních škol ve věkovém rozmezí 9 15 let. Pomocí posuzování typických školních zátěžových situací jsme identifikovali základní kategorie psychické zátěže žáků ve škole a návrhem řešení jednotlivých zátěžových situací jsme zjišovali, jak žáci tuto zátěž zvládají. Z výzkumu vyplynulo, že nejvýznamnějším zdrojem psychické zátěže žáků ve škole je oblast školní výkonnosti a šikana a strach ze spolužáků. Potvrdila se naše hypotéza, že v situacích, které jsou vnímány jako ovlivnitelné, se projevuje spíše zvládání zameřené na problém - jako hlavní strategie zvládání zátěžových situací se objevily aktivní zvládnutí situace, strategie hledání sociální opory a snaha o změnu vlastní osobnosti. Ukázalo se dále, že zhoršený školní výkon maladaptovaných žáků často neodpovídá jejich intelektové kapacitě a že pro tyto žáky jsou rovněž typické nízká výkonová motivace, externalistické atribuce a snížené přijímání odpovědnosti za vlastní chování. Identifikace příčin maladaptace vedoucí k psychické zátěži a stresu nás vedla k úvahám o tom, jak modifikovat chování maladaptovaných žáků.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 05:24