Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity of Diptera larvae in the Western Carpathian spring fens. In Abstract book of 1st International Conference on Diptera and their juvenile stages in aquatic and semiaquatic ecosystems in Europe. 2009.

  2007

  1. MÁČKA, Zdeněk. Geologické poměry. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, s. 24 - 29. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.
  2. HORSÁK, Michal, Michal HÁJEK, Daniel DÍTĚ a Lubomír TICHÝ. Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? Journal of Molluscan Studies. 2007, roč. 73, č. 1, s. 53-60. ISSN 0260-1230.
  3. MÁČKA, Zdeněk. Reliéf. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, s. 29 - 44. publikační výstup projektu GA205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.

  2006

  1. BIELIK, Miroslav, Karoly KLOSKA, Bruno MEURERS, Jan ŠVANCARA, Stanislav WYBRANIEC, Working Group: CELEBRATION 2000 POTENTIAL FIELD, T. FANCSIK, M. GRAD, T. GRAND, A. GUTERCH, M. KATONA, C. KROLIKOWSKI, J. MIKUŠKA, R. PAŠTEKA, Z. PATECKI, O. POLECHONSKA, D. RUESS, V. SZALAIOVÁ, J. ŠEFARA a J. VOZÁR. Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region. Geologica Carpathica. Bratislava, 2006, roč. 57, č. 3, s. 145-156. ISSN 1335-0552.
  2. HORSÁK, Michal. Mollusc community patterns and species response curves along a mineral richness gradient: a case study in fens. Journal of Biogeography. 2006, roč. 33, č. 1, s. 98-107. ISSN 0305-0270.

  2005

  1. ŠMARDA, Petr a Kateřina KOČÍ. Festuca alpina, a new species to the flora of Slovakia. Biológia : journal of the Slovak academy of sciences : section botany. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 4, s. 383-385. ISSN 1335-6372.
  2. ASTALOŠ, Boris a Martin JARAB. K faune koscov Lúčanskej Malej Fatry. Entomofauna carpathica. 2005, roč. 17/2.

  2004

  1. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
  2. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Pavla KŘENKOVÁ a Michal HÁJEK. Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia. E.Schweizerbart Science Publishers, 2004, roč. 78, č. 3, s. 411-424. ISSN 0029-5035.
  3. BROSKA, Igor, Terry WILLIAMS, Pavel UHER, Patrik KONEČNÝ a Jaromír LEICHMANN. The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspars. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 205, 1-2, s. 224-236, 12 s. ISSN 0009-2541.

  2003

  1. HORSÁK, Michal. Classification of the western carpathian spring fens based on mollusc communities. Bulletin of The Malacological Society of London. London, 2003, roč. 42, č. 1, s. 13. ISSN 1365-3725.
  2. HRIVNÁK, Richard, Karol UJHÁZY, Milan CHYTRÝ a Milan VALACHOVIČ. The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2003, roč. 13, č. 1, s. 89-95. ISSN 1210-0420.

  2002

  1. BROSKA, Igor, C.T WILLIAMS, A. AUBIN, Pavel UHER a Jaromír LEICHMANN. Apatite composition and Estimation of initial fluorine concentration in the West-Carpathian granites. Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2002, roč. 53, spec.iss., s. 190-192. ISSN 1335-0552.
  2. CHYTRÝ, Milan, Andreas EXNER, Richard HRIVNÁK, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ a Wolfgang WILLNER. Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 4, s. 403-417. ISSN 1211-9520.
  3. BAROŇ, Ivo, Václav CÍLEK, Karel KIRCHNER a Rostislav MELICHAR. Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch. In KIRCHNER, Karel a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 10-14. ISBN 80-210-2974-9.
  4. KREJČÍ, Oldřich, Ivo BAROŇ, Michal BÍL, Zita JUROVÁ, J. BÁRTA, František HUBATKA, M. KAŠPÁREK, Karel KIRCHNER a J. STACH. Some examples of deep-seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. In RYBÁŘ, Jan a Josef STEMBERK. Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2002, s. 373-380. ISBN 90 5809 393 X.
  5. BAROŇ, Ivo. The changes of a flow landslide shape after two years. In RYBÁŘ, Jan a Josef STEMBERK. Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2002, s. 341-342. ISBN 90 5809 393 X.

  2000

  1. GAWEDA, Alexandra, Barbara GOLAWSKA, M. JEDRYSEK, Jaromír LEICHMANN, A. PAULO a R. WLODYKA. Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians). Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, č. 1, s. 49. ISSN 0324-6523.

  1999

  1. HÁJEK, Michal. Poznámky k fytocenologické klasifikaci společenstev mokřadních a slatinných luk CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1999, roč. 21, č. 1, s. 195-208. ISSN 80-901151-2-8.
  2. HÁJEK, Michal, Petra BURIÁNOVÁ a Ján HRBATÝ. Rostlinná společenstva rašelinišť a slatinišť CHKO Malé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1999, roč. 4, č. 1, s. 60-67. ISSN 80-902213-3-5.
  3. HÁJEK, Michal. The Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae association in the Podhale region (Western Carpathians, Poland): notes on syntaxonomical and succesional relationships. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 1999, roč. 44, č. 2, s. 389-400. ISSN 0015-931X.

  1998

  1. HÁJEK, Michal. Mokřadní vegetace Bílých Karpat. The wetland vegetation in the White Carpathians. 1. vyd. Uherské Hradiště: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1998, 158 s. supplementum 4. ISBN 80-902213-5-1.

  1979

  1. TOMEK, Čestmír, Jan ŠVANCARA a Ladislav BUDÍK. Hloubka a zdroj západokarpatského tíhového minima. Geologický průzkum. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1979, roč. 6, s. 164-167. ISSN 0016-772X.
  2. TOMEK, Čestmír, Jan ŠVANCARA a Ladislav BUDÍK. The Depth and the Origin of the West Carpathian Gravity Low. Earth and Planetary Science Letters. Elsevier B.V., 1979, roč. 44, s. 39-42. ISSN 0012-821X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 13:10