Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. FIALA, Martin. Five (or more) Qualities You Need to Fight a Totalitarian Regime… With Roger Scruton. In “A Dove Descending” – Roger Scruton in Eastern Europe for 40 years, memorial workshop. 2024.
  2. KOUDELKA, Zdeněk. Spolupráce států střední Evropy a státoprávní modely. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2024, roč. 2024, č. 1, s. 41-55. ISSN 2336-5323.

  2023

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Der Einzug des Kommunismus in die Tschechoslowakei 1948 im mitteleuropäischen Kontext. Edited by Arthur Brunhart. In Brunhart, Arthur. BRUNHART, Arthur. Löwe und Adler : Aspekte der böhmischen und mährischen Geschichte im europäischen Kontext. Zürich: Chronos, 2023, s. 121-133, 169-170, 14 s. ISBN 978-3-0340-1684-1.

  2021

  1. PINKOVÁ, Aneta a Jakub JUSKO. Experts and Questions : Exploring Perceptions of Corruption. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2021, roč. 17, č. 2, s. 317-345. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2021-0014.
  2. LOKŠOVÁ, Terezie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 110, March, s. 1-12. ISSN 0264-2751. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2020.103074.

  2018

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Jáchymovské doly a vznik pracovních táborů v souvislostech politiky řízení pracovních sil v poválečném Československu. In Pinnerová, Klára. Jáchymov : jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 142-159. ISBN 978-80-87912-98-0.

  2017

  1. KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 118 s. ISBN 978-1-5381-0184-1.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. „Generationenprobleme“ am Beispiel der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts – methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017, s. 89-100. ISBN 978-3-643-50750-1.
  3. KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review. Cambridge University Press, 2017, roč. 13, č. 1, s. 96-123. ISSN 1574-0196. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1574019616000419.

  2015

  1. PINKOVÁ, Aneta. Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Metropolitan University Prague, o.p.s., 2015, roč. 11, č. 1, s. 75-90. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/pce-2015-0002.
  2. WALTER, Aaron. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures. Slovakia: Faculty fo Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, 200 s. ISBN 978-83-64038-39-6.

  2014

  1. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2014, 30 s.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-121. ISSN 2336-1387.

  2012

  1. GALČANOVÁ, Lucie. Proces suburbanizace v kulturní perspektivě - teoretická přehledová stať. Sociológia / Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 44, č. 1, s. 5-33. ISSN 0049-1225.

  2011

  1. ZOUHAR, Jan. Střední Evropa jako myšlenkový prostor. In Z. Plašienková, V. Leško, B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 1. vyd. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011, s. 15-28. ISBN 978-80-970303-2-2.

  2009

  1. WILLNER, Wolfgang, Lubomír TICHÝ a Milan CHYTRÝ. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. Journal of Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 20, č. 1, s. 130-137. ISSN 1100-9233.
  2. VALTEROVÁ, Aneta. Gorúhhá-je zínaf´. In Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 200-214, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  3. HEJDA, Martin, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ a Vojtěch JAROŠÍK. Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography. 2009, roč. 18, č. 3, s. 372-382. ISSN 1466-822X.
  4. ŠMARDA, Petr, Jiří DANIHELKA a Bruno FOGGI. Taxonomic and nomenclatural notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). Taxon. Vienna: International Assoc. for Plant Taxonomy, 2009, roč. 58, č. 1, s. 271-276. ISSN 0040-0262.
  5. GOŇCOVÁ, Marta. T.G.Masaryk, E.Beneš a projekty meziválečné integrace. In Živé hodnoty Masarykova Československa. první. Brno: Statutární město Brno, 2009, s. 106-111, 266 s. ISBN 978-80-254-4000-1.

  2008

  1. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, 2008, roč. 64, č. 4, s. 757-759. ISSN 0006-3088.
  2. MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008, 365 s. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  3. IVANOV, Martin. Early Miocene Amphibians (Caudata, Salientia) from the Mokrá-Western Quarry (Czech Republic) with comments on the evolution of Early Miocene amphibian assemblages in Central Europe. Geobios. Lyon: Elsevier, 2008, roč. 41, (2008), s. 465-492. ISSN 0016-6995.
  4. KUNEŠ, Petr, Barbora PELÁNKOVÁ, Milan CHYTRÝ, Vlasta JANKOVSKÁ, Petr POKORNÝ a Libor PETR. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography. 2008, roč. 35, č. 12, s. 2223-2236. ISSN 0305-0270.
  5. MALÍŘ, Jiří. Knihtiskař: příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. In Malíř Jiří a kol.:. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008, s. 147-172, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  6. HORSÁK, Michal a Nicole ČERNOHORSKÁ. Mollusc diversity patterns in Central European fens: hotspots and conservation priorities. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 1215-1225. ISSN 0305-0270.
  7. VAŠEČKA, Michal. Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008, 215 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
  8. VAŠEČKA, Michal. Nationalized Citizenship in Central European countries. In In: Vasecka, Michal: Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008, s. 199-215. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
  9. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří a Adéla ŠÍDOVÁ. Population dynamics and vertical distribution of a population of Hrabeiella periglandulata (Annelida) in South Moravia (Czech Republic). In 15th International Colloquium on Soil Zoology, August 25-29, 2008, Curitiba-Parana-Brazil, Positivo University, Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals, Abstracts. Curitiba: Embrapa, 2008, s. 108-108. ISBN 978-85-89281-23-2.
  10. BUREŠ, Petr, Jiří DANIHELKA, Martina HUSÁKOVÁ a Petr PAŘIL. Psárky Alopecurus aequalis a A. geniculatus v České republice: jejich určování a rozšíření. Muzeum a současnost, ser. natur. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2008, roč. 23, č. 1, s. 3-61. ISSN 0862-2035.
  11. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, č. 1, s. 93-97. ISSN 1337-6748.
  12. CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ a Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2008, roč. 89, č. 6, s. 1541-1553. ISSN 0012-9658.
  13. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makro-ekonomických ukazatelů. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 20-36, 16 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
  14. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makro-ekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 5-17, 12 s. ISBN 978-80-210-4786-0.
  15. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makroekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti ČR, 2008.
  16. PIŽL, Václav, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Jan TŘÍSKA. The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on terrestrial annelids in urban soils. In 15th International Colloquium on Soil Zoology, August 25-29, 2008, Curitiba-Parana-Brazil, Positivo University, Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals, Abstracts. Curitiba: Embrapa, 2008, s. 103-103. ISBN 978-85-89281-23-2.
  17. SEIDENGLANZ, Daniel. Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, roč. 2008, č. 14, s. 143-148. ISSN 1213-7901.
  18. MEREĎA, Pavol, Pavol MÁRTONFI, Iva HODÁLOVÁ, Helena ŠÍPOŠOVÁ a Jiří DANIHELKA. Violales. Fialkotvaré. In Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska. Vol 6/1. Bratislava: Veda, 2008, s. 80-190, 110 s. bez uvedení edice. ISBN 978-80-224-1002-1.
  19. SIMONOVÁ, Deana a Zdeňka LOSOSOVÁ. Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2008, roč. 10, č. 2, s. 89-100. ISSN 1433-8319.

  2007

  1. BÚRIKOVÁ, Zuzana a Ľubica HERZÁNOVÁ. Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe. 2007.
  2. SEIDENGLANZ, Daniel. Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility. In The Vital City: 10th Anniversary Conference of EURA. 2007.
  3. EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007, s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  4. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Václav PIŽL. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, s. 1-217. ISBN 978-80-86525-08-2.
  5. SUCHÁNEK, Pavel. Friedrich Polleroß (Hg.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Umění LV, 2007, s. 80-81. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007, 2 s. Umění : časopis Ústavu dějin umění LV, 2007. ISSN 0049-5123.
  6. IVANOV, Martin. Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance. Geodiversitas. Paris, 2007, roč. 29, č. 2, s. 297-320. ISSN 1280-9659.
  7. SYCHRA, Zdeněk. Historie měnové integrace v Evropě. In LACINA, Lubor a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 191-223, 538 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5.
  8. ROTREKLOVÁ, Olga. New record in Eleocharis. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 237. ISBN 978-80-224-0980-3.
  9. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447.
  10. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007, s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  11. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej. Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007, s. 221-231. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
  12. HLOUŠEK, Vít. Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická, C 54. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 26-39, 15 s. ISBN 978-80-210-4481-4.
  13. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
  14. BUREŠ, Petr. Revision of caryological data to the genera Cirsium, Eleocharis, Milium, Schoenoplectus, and Triglochin. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 195-594, 7 s. ISBN 978-80-224-0980-3.
  15. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genera Drosera, Echinochloa, Elytrigia, Eragrostis, Eriophorum, Fallopia, Isolepis, Laserpitium, Limonium, Lolium, Nardus, and Oxyria. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 234-425, 12 s. ISBN 978-80-224-0980-3.
  16. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genera Peucedanum, Phalaris, Pholiurus, Podospermum, Polygonum, Rhynchospora, Schoenus, Scirpoides, Scirpus, Scorzonera, Sorghum, Thesium, Tragus, Trichophorum, and Vulpia. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 432-629, 16 s. ISBN 978-80-224-0980-3.
  17. DANIHELKA, Jiří. Revision of caryological data to the genus Achillea. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 68-72. ISBN 978-80-224-0980-3.
  18. GRULICH, Vít. Revision of caryological data to the genus Armeria. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 109. ISBN 978-80-224-0980-3.
  19. ŠMARDA, Petr a Vít GRULICH. Revision of caryological data to the genus Festuca. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, s. 259-267. ISBN 978-80-224-0980-3.
  20. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii. In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007, s. 9-14. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
  21. ŘEZÁČ, Milan, Veronika ŘEZÁČOVÁ a Stanislav PEKÁR. The distribution of purse-web Atypus spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2007, roč. 34, č. 6, s. 1016-1027. ISSN 0305-0270.
  22. DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007, 250 s. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2.
  23. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007, s. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.
  24. NOVOTNÝ, Petr. Workplace Learning in Post-socialist Central European Countries. In International Conference on Lifelong Learning. 2007.
  25. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
  26. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.

  2006

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, 967 s. ISBN 80-7277-105-1.
  2. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
  3. ŠMARDA, Petr a Petr BUREŠ. Intraspecific DNA content variability in Festuca pallens on different geographical scales and ploidy levels. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2006, roč. 98, č. 3, s. 665-678. ISSN 0305-7364.
  4. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  5. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech. In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, s. 9-15. ISBN 80-86488-36-5.
  6. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
  7. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści. In MIKLASZEWICZ, Irena a Rustis KAMUNTAVIČIUS. Razem w Europie. 1. vyd. Kaunas: Česlovo Milošo slavistikos centras VDU, 2006, s. 31-44. ISBN 9955-12-163-7.
  8. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Josef NAVRÁTIL a Michal HÁJEK. Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 4, s. 353-376. ISSN 1211-9520.
  9. PÍSEK, Jan a Rudolf BRÁZDIL. Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International Journal of Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, roč. 26, č. 4, s. 439-459. ISSN 0899-8418.
  10. MALÍŘ, Jiří. Samospráva jako prostředek poslanecké kariéry. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Občanské elity a samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 153-164. ISBN 80-7325-091-8.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena a Miroslav VÁLKA. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006, 265 s. Spisy ÚEE; sv. 1. ISBN 80-239-7984-1.
  12. SVOBODA, Jiří. The Aurignacian and after: chronology, geography and cultural taxonomy in the Middle Danube region. In Towards a definition of the Aurignacian. Portugalsko: Instituto Portugués de Arqueologia, Lisboa, 2006, s. 259-274. ISBN 972-8662-28-9.
  13. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. 127-139, 12 s. ISSN 1615-5548.
  14. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006, s. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
  15. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review. 2006, roč. 2006, 22/3, s. 309-322, 23 s. ISSN 0266-7215.

  2005

  1. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, 2005, roč. 60, č. 5, s. 123-127. ISSN 0006-3088.
  2. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ, Zdeněk KROPÁČ, Lubomír TICHÝ a Jan WILD. Alien plants in temperate weed communities: prehistoric and recent invaders occupy different habitats. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2005, roč. 86, č. 3, s. 772-785. ISSN 0012-9658.
  3. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 1. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 1-2, s. 57-78. ISSN 1211-0981.
  4. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 2. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 3-4, s. 279-297. ISSN 1211-0981.
  5. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Václav PIŽL. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I: Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: Ústav půdní biologie AV ČR, 2005, 221 s. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISBN 80-86525-04-X.
  6. HLOUŠEK, Vít. "Habsburská" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO a CDK, 2005, s. 7-24. ISBN 80-7325-074-8.
  7. MALÍŘ, Jiří. Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. In Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). 1. vyd. Bratislava: Centrum pre evrópsku politiku, 2005, s. 126-133. ISBN 80-7165-555-4.
  8. SVOBODA, Jiří. On the Middle to Upper Paleolithic transition in North Eurasia. In The Middle to Upper Paleolithic transition in Eurasia: Hypotheses and facts. Rusko: Institute of Archaeology and Ethnography, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, 2005, s. 59-66. ISBN 5-7803-0137-9.
  9. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Viera HORÁKOVÁ a Lubomír TICHÝ. Patterns of plant traits in annual synanthropic vegetation along the urbanity gradient in the Czech Republic. In Proceedings of 8th International conference Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Katowice, Poland: University of Silesia, 2005, s. 69-69.
  10. KOPEČEK, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 39-44. ISBN 80-7325-074-8.
  11. SVOBODA, Jiří. The Neandertal extinction in eastern Central Europe. Quaternary International 137. USA: Elsevier Ltd., 2005, roč. 2005, č. 137, s. 69-75. ISSN 1040-6182.
  12. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series. Los Angeles: UCLA, 2005, roč. 2005, 33/05, s. 1-40.
  13. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005, 72 s. Masarykovo muzeum Hodonín.
  14. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Václav PIŽL. 6th Central European Workshop on Soil Zoology. 2005.
  15. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Václav PIŽL. 8th Central European Workshop on Soil Zoology. 2005.

  2004

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR a Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2004, s. 123-127. ISBN 1336-300X.
  2. SVOBODA, Jiří. Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic. In The Gravettian along the Danube. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2004, s. 283-297. Dol. Věst. stud. 11. ISBN 80-86023-61-3.
  3. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, roč. 39, č. 4, s. 335-351, 16 s. ISSN 1211-9520.
  4. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
  5. WANNER, Heinz, Christian BECK, Rudolf BRÁZDIL, Carlo CASTY, Mathias DEUTSCH, Ruediger GLASER, Jucundus JACOBEIT, Juerg LUTERBACHER, Christian PFISTER, Stefan POHL, Katrin STURM, Peter C. WERNER a Elena XOPLAKI. Dynamic and socioeconomic aspects of historical floods in Central Europe. Erdkunde. 2004, roč. 58, č. 1, s. 1-16. ISSN 0014-0015.
  6. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 1, s. 33-54. ISSN 0340-269X.
  7. ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Insecta: Diptera: Muscidae. Heidelberg: Elsevier, 2004, 111 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, sv. 21/29. ISBN 3-8274-1504-7.
  8. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
  9. DANIHELKA, Jiří a Martin LEPŠÍ. Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2004, roč. 39, č. 1, s. 25-35. ISSN 1211-5258.
  10. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
  11. KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ a Božena KOUBKOVÁ. Presence of Skrjabingylus petrowi (Nematoda) in central Europe. Parasitology Research. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 94, č. 4, s. 301-303. ISSN DOI10-1007/.
  12. HLOUŠEK, Vít. Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 1, č. 1, s. 93-108. ISSN 1212-365X.
  13. KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, 125 s. ISBN 80-210-3589-7.
  14. HLOUŠEK, Vít a Zdeněk (eds.) SYCHRA. Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, 125 s. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
  15. KOUBKOVÁ, Božena, Vlastimil BARUŠ, Miroslav PROKEŠ a Iva DYKOVÁ. Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae infections of the stone loach, Barbatula barbatula (L.), from the River Haná, Czech Republic. Journal of Fish Diseases. Blackwell Synergy, 2004, roč. 27, č. 2, s. 65-71. ISSN doi:10-1046/j.
  16. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Sphagnum-mediated successional pattern in the mixed mire in the Muránska planina Mts (Western Carpathians, Slovakia). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2004, roč. 59, č. 1, s. 63-72. ISSN 0006-3088.

  2003

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen. Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 2, s. 115-135. ISSN 0032-7786.
  2. HLOUŠEK, Vít. Cleavages in Central and Eastern Europe: between Tradition and Change. Artur Wolek (ed.). In The End of Transformation Era? Graduate Seminar in Politics. 1. vyd. Nowy Sacz: WSB-NLU, 2003, s. 40-46. ISBN 83-88421-40-9.
  3. PŘICHYSTAL, Antonín. Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát. In Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 7-12. Kováč, M. - Plašienka, D. eds. ISBN 80-223-1578-8.
  4. HLOUŠEK, Vít. Evropa a její místo v dějinách - reflexe Oskara Haleckého. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, č. 4, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
  5. SLAVÍČEK, Lubomír. Kresba: "La prima Achatemia". In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes - Brno: Somogy, éditions d'art; Moravská galerie v Brně, 2003, s. 247-255. katalog Moravské galerie. ISBN 80-7027-121-3.
  6. SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003, 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  7. DVOŘÁK, Libor, Tomáš ČEJKA a Michal HORSÁK. Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). Malacological newsletter. 2003, roč. 21, č. 1, s. 37-43.
  8. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 3, s. 271-287. ISSN 0032-7786.
  9. FIALA, Petr a Ryszard HERBUT. Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 255 s. Ediční řada Sborníky, sv. č.15. ISBN 80-210-3091-7.
  10. SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  11. DANIHELKA, Jiří a Karol MARHOLD. Validation of the name Artemisia pancicii (Asteraceae). Willdenowia. Berlin-Dahlem: BGBM, 2003, roč. 33, č. 1, s. 251-254. ISSN 0511-9618.
  12. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Václav PIŽL. 7th Central European Workshop on Soil Zoology. 2003.

  2002

  1. KVĚT, Radan a Stanislav ŘEHÁK. Eine neue Stellungnahme zum Gross-Germanien des Ptolemäus. In Regensburger Beitrage zur Regionalgeographie und Raumplanung. Regensburg, 2002, s. 41-56. Band 8. ISBN 3 7847 6308 1.
  2. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Sciomyzidae. 1. vyd. Heidelberg-Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag - Gustav Fischer, 2002, 122 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa 21/23. ISBN 3-8274-1076-2.
  3. ŠMÍD, Tomáš a Jan HOLZER. Ruská federace. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, s. 333 - 354, 21 s. ISBN 80-210-3036-4.
  4. HÁJEK, Michal, Petr HEKERA a Petra HÁJKOVÁ. Spring fen vegetation and water chemistry in the Western Carpathian flysch zone. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 2, s. 205-224. ISSN 1211-9520.
  5. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions. Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., s. 81-89.
  6. SVOBODA, Jiří. The last interglacial in southeast central Europe: A short note. In Le dernier interglaciaire et les occupations humaines du Paléolithique moyen. Francie: Université des Sciences et Technologies de Lille, 2002, s. 15-19. Publications de CERP 8. ISSN 0989-6309.
  7. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR, Miroslav BARTÁK a Jaromír VAŇHARA. The Muscidae (Diptera) of Central Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2002, 264 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brno, Biol. 107. ISBN 80-210-2773-8.
  8. PODBORSKÝ, Vladimír. Vedrovická pohřebiště ve starším moravském a středoevropském neolitu. In Podborský, V. (ed.): Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 293-338. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
  9. LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Východní cesta mediteránních inovací středoevropské lidové architektury. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002, s. 83-104. ISBN 80-85010-41-0.
  10. HRUBCOVÁ, Pavla, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Bohuslav RŮŽEK, František HUBATKA, Alice TOMÁŠKOVÁ a Milan BROŽ. Výzkum hluboké stavby Českého masívu CELEBRATION 2000. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2002, 38 s. Projekt MŽP ČR.
  11. SLAVÍČEK, Lubomír. Zwey Typen der aristokratischen Sanmmlertätigkeit im 17. Jahrhundert: Otto Nostitz d. J. und Franz Anton Berka von Duba. Kunmsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes. 2002, roč. 18/19, č. 1, s. 44-49. ISSN 1015-0129.

  2001

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea pannonica in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 3, s. 213-244. ISSN 0032-7786.
  2. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Achillea pratensis (Asteraceae) - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 1, s. 1-27. ISSN 0032-7786.
  3. DANIHELKA, Jiří. Achillea setacea in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 2, s. 97-120. ISSN 0032-7786.
  4. HOLZER, Jan. Byla ili ne byla? Suščestvovala ili net Centralnaja Jevropa: Češskije spory o centralnoevropejskoj mentalnosti malogo naroda. Političeskaja nauka: Regionalizacija postkommunističeskoj Jevropy. Moskva: INION, 2001, roč. 2, č. 4, s. 65-90, 25 s.
  5. BOUREK, Ales. Collaboration among payers, providers and consumers of health care (The general instruments of evaluation of quality and efficiency). In "Health insurance in Central and Eastern Europe - the beginnings". Romuald Holly ed. 2001. vyd. Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczen, 2001, s. 459-465. Health insurance in Central and Eastern Europe. ISBN 83-911790-8-7.
  6. VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001, 120 s. ISBN 80-7083-457-9.
  7. STURM, Katrin, Ruediger GLASER, Jucundus JACOBEIT, Mathias DEUTSCH, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER, Juerg LUTERBACHER a Heinz WANNER. Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation. Pettermans Geographische Mitteilungen. Gotha: Justus Perthes Verlag, 2001, roč. 145, č. 6, s. 14-23. ISSN 0031-6229.
  8. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Chromosome numbers within the Achillea millefolium and the A. distans groups in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2001, roč. 36, č. 2, s. 163-191. ISSN 1211-9520.
  9. IVANOV, Martin. Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách. In 7. Kvartér 2001. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2001, s. -, 2 s.
  10. SVOBODA, Jiří. La question széletienne. In Les industries aux outils bifaciaux du Paléolithique moyen d'Europe occidentale. Belgie: Université de Liege, 2001, s. 221-230. ERAUL 98. ISBN 2-930322-27.
  11. SVOBODA, Jiří. Mladeč and other caves in the Middle Danube region: early modern humans, late Neandertals, and projectiles. In Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique. Actes du colloque de la Commission VIII de l'UISPP. Portugalsko: Instituto Portugués de Arquelogia, 2001, s. 45-60. ISBN 972-8662-00-9.
  12. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society. Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, roč. 1., č.2, s. 32-39.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000, s. 100. ISBN 951-707-094-2.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Central European Medea. In Medea in Performance 1500-2000. Oxford: European Humanities Research Centre, 2000, s. 180-190. ISBN 1-900755-35-1.
  3. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Vít GRULICH a Jiří DANIHELKA. Flóra cévnatých rostlin. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 107-180. ISBN 80-210-2386-4.
  4. ŠIMONEK, Jaromír, Renata KLAROVA a Nora HALMOVA. Studies on the level of distance estimation ability in 6-22-year old population in the central european region. Studia kinantropologia. České Budějovice: Jihičeská univerzita v Č. Budějovicích, 2000, roč. 1, č. 2, s. 187-192. ISSN 1213-2101.
  5. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 181-288. ISBN 80-210-2386-4.

  1999

  1. GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 133-139. ISBN 80-210-2192-6.
  2. DOKULIL, Miloš. Rusko a střední Evropa. In Evropská integrace a otázky českých dějin. 1. vyd. Praha: Porta linguarum Praha, 1999, s. 91-105. Policy Center for Promotion of Democracy, sv. XI. ISBN 80-901833-6-0.
  3. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce. In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, s. 154-159. ISBN 80-85950-85-5.

  1998

  1. DANČÁK, Břetislav. Vnitropolitický vývoj v Polsku a polsko - ruské vztahy. In VLADIMÍR, Leška a kol. Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998, s. 113-127. ISBN 80-85864-46-0.

  1997

  1. SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK a Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., 1997, roč. 15, č. 4, s. 437-462. ISSN 0263-774.

  1996

  1. DOBROVOLNÝ, Petr a Janos MIKA. A comparison of Several GCM simulations of Seasonal temperatures over Central Europe. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 25, č. 1, s. 61-77. ISSN 80-210-1277-3.
  2. SLAVÍČEK, Lubomír. Visual Documentation of Aristocratical Collections in Baroque Bohemia. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 75-100. ISSN 1211-7390.

  1995

  1. DOBROVOLNÝ, Petr a J. MIKA. A comparsion of several GCM simulations of seasonal temperatures over Central Europe. In Regional Climate Change in central and East Europe. 1. vyd. Budapest: Hungarian Meteorological Institute, 1995, s. 57-65. ISBN 963 463 042 1.
  2. ŘEHÁK, Stanislav a Lenka VAŠKOVÁ. Hungary and its linguistic structure between 1880 and 1910. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. Brno: MU Brno, 1995, roč. 25, č. 1, s. 93-106. ISSN 8021009640.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 06:19