Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. MIKULÁŠKOVÁ, Eva, Adam VELEBA, Jakub ŠMERDA, Aleš KNOLL a Michal HÁJEK. Microsatellite variation in three calcium-tolerant species of peat moss detected specific genotypes of Sphagnum warnstorfii on magnesium-rich bedrock. Preslia. Praha: Česká botanická společnost AV ČR, 2017, roč. 89, č. 2, s. 101-114. ISSN 0032-7786. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23855/preslia.2017.101.

  2015

  1. MIKULÁŠKOVÁ, Eva, Michal HÁJEK, Adam VELEBA, Matthew G. JOHNSON, Tomáš HÁJEK a Jonathan A. SHAW. Local adaptations in bryophytes revisited: the genetic structure of the calcium-tolerant peatmoss Sphagnum warnstorfii along geographic and pH gradients. ECOLOGY AND EVOLUTION. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2015, roč. 5, č. 1, s. 229-242. ISSN 2045-7758. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ece3.1351.

  2013

  1. BHATTA, Bharat P., Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenska akademia vied, 2013, roč. 47, č. 3, s. 20-23. ISSN 0044-4863.

  2010

  1. ŠTECHOVÁ, Táňa, Eva HOLÁ, Alžběta MANUKJANOVÁ a Eva MIKULÁŠKOVÁ. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy. Vimperk: Správa Národního parku Šumava, 2010, roč. 16, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-7420.

  2009

  1. HROUDOVÁ, Zdenka, Richard HRIVNÁK a Milan CHYTRÝ. Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2009, roč. 39, č. 2, s. 205-215. ISSN 0340-269X.

  2008

  1. KLVAČ, Pavel. Člověk-krajina-krajinný ráz. 2008.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2008, roč. 14, č. 3, s. 377-399. ISSN 1310-7771.
  3. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ, Desislava SOPOTLIEVA, Iva APOSTOLOVA a Nikolay VELEV. The Balkan wet grassland vegetation: a prerequisite to better understanding of European habitat diversity. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2008, roč. 195, č. 2, s. 197-213. ISSN 1385-0237.

  2007

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Vítězslav PLÁŠEK a Michal HÁJEK. A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2007, roč. 13, č. 2, s. 141-145. ISSN 1310-7771.
  2. HÁJEK, Michal, Blanka SHAW, Petra HÁJKOVÁ a Eva MIKULÁŠKOVÁ. Reports 7-11 (In New bryophyte records in the Balkans: 3). Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2007, roč. 13, č. 3, s. 430-431. ISSN 1310-7771.
  3. NAVRÁTIL, Josef a Jana NAVRÁTILOVÁ. Wetlands succession in Ruda Nature Reserve, Czech Republic. In Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. (eds): Wetlands: Monitoring, Modelling, Management. 1. vyd. London: Taylor & Francis Group, 2007, s. 27-36. ISBN 978-0-415-40820-2.

  2006

  1. KLVAČ, Pavel. Landscape identity and mythology of the swamp. In WALLIN WEIHE, Hans-Jorgen. Tropical permafrost - melting roots. 1. vyd. Lillehammer: Permafrost Press, 2006, s. 6-11. Tropical permafrost, No. 1. ISBN 978-82-92764-00-8.
  2. DÍTĚ, Daniel, Drahoslava PUKAJOVÁ, Michal HÁJEK a Petra HÁJKOVÁ. Minerotrofné rašeliniská (Trieda Scheuchzerio-Caricetea fuscae) v tatranskej oblasti. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2006, roč. 25, č. 1, s. 17-30. ISSN 80-89035-04-3.
  3. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Josef NAVRÁTIL a Michal HÁJEK. Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 4, s. 353-376. ISSN 1211-9520.

  2004

  1. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786.
  2. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 1, s. 33-54. ISSN 0340-269X.
  3. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Jiří NETÍK a Rudolf PROROK. Nivní louky na Břeclavsku - rostlinstvo a historie obhospodařování. editoři E. Kordiovský a M. Hrib, fotografie K. Šumberová, J. Netík a M. Šimek. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vydání. Břeclav (Česká republika): Moraviapress Břeclav, a. s., 2004, s. 149-152, 14 s. ISBN 80-86181-68-5.
  4. GRULICH, Vít a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Vývoj flóry a vegetace jihomoravského luhu. editoři E. Kordiovský a M. Hrib. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vydání. Břeclav (Česká republika): Moraviapress Břeclav, a. s., 2004, s. 129-148. ISBN 80-86181-68-5.

  2003

  1. HÁJEK, Michal. Mokřady. In Kočí K. (ed.): Javornický hřeben. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamandr, 2003, s. 29-31. není součástí edice.
  2. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 3, s. 271-287. ISSN 0032-7786.
  3. KOCHJAROVÁ, Judita, Richard HRIVNÁK, Drahoš BLANÁR, Katarína JANOVICOVÁ, Rudolf ŠOLTÉS, Michal HÁJEK a Petra HÁJKOVÁ. Zaujímavé nálezy machorastov vlhkých lúk a rašelinísk Muránskej planiny a susediacich orografických celkov stredného Slovenska. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2003, roč. 31, č. 1, s. 1-10. ISSN 0862-8904.

  2001

  1. HÁJKOVÁ, Petra. Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627.
  2. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK a Jana SMATANOVÁ. Nelesní mokřadní vegetace Strážovských vrchů. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2001, roč. 19, č. 1, s. 25-46. ISSN 80-89035-04-3.

  2000

  1. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 181-288. ISBN 80-210-2386-4.

  1998

  1. HÁJEK, Michal. Mokřadní vegetace Bílých Karpat. The wetland vegetation in the White Carpathians. 1. vyd. Uherské Hradiště: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1998, 158 s. supplementum 4. ISBN 80-902213-5-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 20:21