Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. VOJTANÍK, Pavol, Tomáš UHER a Pavel KVASNIČKA. Akútna ASK stabilizácia luxácie ramenného kĺbu ? ÁNO alebo NIE ? In Sympózium úrazovej chirurgie - Dni primára Bauera - Košice 2010. 2010.
 2. 2009

 3. VOJTANÍK, Pavol, Tomáš UHER a Andrej BILIK. Artroskopické řešení nestability ramenního kloubu. In Symposium sester - Téma : Poranění ramenního kloubu, Brno Hotel Holiday-In. 2009.
 4. 2008

 5. REBENDA, Josef. Asymptotic behaviour of real two-dimensional differential system with a finite number of constant delays. Demonstratio Mathematica. Warszawa: Warsaw University of Technology, 2008, Vol. 41, No. 4,, s. 845-857. ISSN 0420-1213.
 6. URBÁNEK, Jaroslav. Solving problems in the environmental distribution models using modern IT. In 5. letní škola aplikované informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 137-145. ISBN 978-80-210-4774-7.
 7. ZELENÝ, Martin a Mojmír ŠOB. Theoretical studies of epitaxially grown Co and Ni thin films on (111) metallic substrates. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2008, roč. 77, č. 15, s. 155435-155440. ISSN 1098-0121.
 8. 2007

 9. KALAS, Josef. Asymptotic properties of a two-dimensional differential system with delay. In Proceedings of Equadif-11. Bratislava: Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 171-180. ISBN 978-80-227-2624-5.
 10. REBENDA, Josef. Asymptotic Properties of Solutions of Real Two-Dimensional Differential Systems with a Finite Number of Constant Delays. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics. Tbilisi: Publishing House GCI, 2007, Vol. 41,, s. 97-114. ISSN 1512-0015.
 11. POSPÍŠIL, Zdeněk a Václav PINK. Biological protection of plants - a model and its parameters. In II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Abstract book. 2007.
 12. KVASNIČKA, Michal. Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences. PROCESOS DE MERCADO. Madrid: Unión de Editorial, S.A., 2007, roč. 4, č. 2, s. 33-56. ISSN 1697-6797.
 13. 2006

 14. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Jana KŘÍŽOVÁ, Kateřina KŠICOVÁ, Vladimír DRÁB, Jan DRBOHLAV, Eva VLKOVÁ a Vojtěch RADA. Genetic heterogenity and functional properties of human intestinal Bifidobacterium strains. In 10th International symposium on the genetics of industrial microorganisms. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika, 2006. s. P045, 1 s. ISBN 80-239-7323-1.
 15. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Institucionální kvalita a institucionální prostředí. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-81. první. ISBN 80-210-4157-9.
 16. OTÝPKOVÁ, Zdenka a Leoš KLIMEŠ. Plot size - a skeleton in the cupboard of phytosociologists. In IV. Balcan Botanical Congress, Sofia, Bulgaria, 20.-26.6.2006. 2006. vyd. Sofia: Bulg. Academy of Science, 2006. s. 230-231, 314 s.
 17. 2005

 18. KIGURADZE, Ivan a Bedřich PŮŽA. On Two-point Boundary Value Problems for Second Order Singular Functional Differential Equations. Functional Differential Equations. Israel: The College of Judea and Samaria, 2005, roč. 12/2005, 3-4, s. 271-294. ISSN 0793-1786.
 19. 2004

 20. DAVID, Stanislav a Osvald VAŠÍČEK. A Macroeconomic model and stability analysis by parameters. International Advances in Economic Research. St. Louis: International Atlantic Economic Society, 2004, roč. 10, č. 4, s. 238-250, 22 s. ISSN 1083-0898.
 21. DAVID, Stanislav a Osvald VAŠÍČEK. Analysis of the open macroeconomy model with rational expectations. Bulletin České ekonometrické společnosti. Praha: Česká ekonometrická společnost, 2004, vol. 11, č. 20, s. 67-80, 17 s. ISSN 1212-074X.
 22. ONOFREJOVÁ, Lucia, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Potenciometrické studium obsahu a stability askorbové kyseliny v plodech rajčete. Chemagazín. 2004, XIV, č. 5, s. 10-11. ISSN 1210-7409.
 23. BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X.
 24. HABERLE, Jan a Jitka KUMHÁLOVÁ - MIKYSKOVÁ. Výnosy obilovin, stabilita výnosů a půdně klimatické podmínky okresů České republiky. Úroda. Česká republika: Profipress, 2004, roč. 52, č. 11, s. 26-29. ISSN 0139-6013.
 25. 2003

 26. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
 27. 2002

 28. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 17, s. 4787-4795. ISSN 0002-7863.
 29. ULDRIJAN, Stjepan, Vladimír KOTALA a Bořivoj VOJTĚŠEK. Regulace stability a aktivity nádorového supresoru p53. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2002, č. 96, s. 145-149. ISSN 0009-2770.
 30. KALAS, Josef a Lenka BARÁKOVÁ. Stability and asymptotic behaviour of a two-dimensional differential system with delay. Journal of Mathematical Analysis and Applications. USA: Acad.Press, 2002, roč. 269, č. 1, s. 278-300. ISSN 0022-247X.
 31. 2001

 32. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Yuriy OHLASHENNYY, Ivo RUDOLF, Daniel HORÁK, Jiří LENFELD a Milan J. BENEŠ. Influence of metal ions on activity and stability of DNase I immobilized on hydrophilic particles. In The 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 2001. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia, 2001. s. 63-64.
 33. 1999

 34. DOŠLÁ, Zuzana a Ivan KIGURADZE. On boundedness and stability of solutions of second order linear differential equaitons with advanced arguments. Advances in Mathematical Sciences and Applications. Tokyo: Gakkotosho, 1999, roč. 9, č. 1, s. 1-24. ISSN 1343-4373.
 35. JURÁK, Pavel, Tomáš KÁRA, Josef HALÁMEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. software Scope Win ANS. 1999.
 36. 1997

 37. FAIMON, Jiří. Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. Brno: Masaryk. univ., ČGÚ, 1997, IV. ročník, č. 1, s. 116-118. ISSN 8021015640.
 38. 1995

 39. KALAS, Josef a Miloš RÁB. Obyčejné diferenciální rovnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 207 s. Masaryk University. ISBN 80-210-1130-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2021 01:35