Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.
   Název anglicky: The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.
   RIV/00216224:14210/11:00059531 Odborná kniha. Dějiny. čeština. Česká republika.
   Sviták, Zbyněk (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Moravia; Supreme Land Governing Office; state administration; bureaucracy; diplomatics; Maria Theresia
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 27. 3. 2013 22:26.

  2008

  1. ŠUPINOVÁ, Kateřina. Trendy v řízení lidských zdrojů ve státní správě. In Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0.
   Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: human resource management; state administration; performance management; performance appraisal
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Kateřina Šupinová, učo 63133. Změněno: 29. 4. 2008 11:19.

  2007

  1. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 67-100, 33 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
   Název česky: Finanční správa za první Československé republiky
   Název anglicky: Financial administration in period of first Czechoslovak Republic
   RIV/00216224:14220/07:00032272 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Schelle, Karel (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: State; law; financial administration; state administration
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 18:43.
  2. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy v letech 1848 až 1918. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 188 – 212, 24 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
   Název česky: Organizace veřejné správy v letech 1848 až 1918
   Název anglicky: Organization of state administration in years 1848-1918
   RIV/00216224:14220/07:00022283 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
   Schelle, Karel (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: State administration; self administration
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 16. 1. 2008 16:59.
  3. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007, 29 s. Právo.
   Název česky: Veřejná správa
   Název anglicky: State administration
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: State administration
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 18:58.
  4. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
   Název česky: Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy)
   Název anglicky: Development of state and law in years 1848 - 1918 (main trends)
   RIV/00216224:14220/07:00022281 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
   Schelle, Karel (203 Česká republika, garant) -- Vojáček, Ladislav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: State; law; justice; state administration; self administration
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 16. 1. 2008 16:57.

  2006

  1. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
   Název česky: Státní správa a samospráva
   Název anglicky: State Administration and Self-Government
   RIV/00216224:14230/06:00016043 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. ruština. Česká republika.
   Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Czech Republic; Czechoslovakia; Transition; State Administration; Self-Government
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 16. 6. 2009 15:49.
  2. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006, 29 s. Skripta.
   Název česky: Veřejná správa
   Název anglicky: State administration
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: State administration
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 19:20.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
   Název česky: Státní správa a samospráva
   Název anglicky: State Administration and Self-government
   RIV/00216224:14230/05:00031166 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. arabština. Česká republika.
   Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: State Administration; Self-government; Transition
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 16. 6. 2009 15:32.
  2. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S, a.s., 2005, 29 s. Skripta.
   Název česky: Veřejná správa
   Název anglicky: State administration (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2005/2006)
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: state administration
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:46.
  3. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 9-36, 27 s. ISBN 80-210-3899-3.
   Název česky: Vývoj státu a práva v období absolutismu
   Název anglicky: The Development of the State and Law in the Period of Absolutism
   RIV/00216224:14220/05:00014320 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Vojáček, Ladislav (203 Česká republika, garant) -- Schelle, Karel (203 Česká republika) -- Veselá, Renata (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: State; law; absolutism; state administration ; Habsburk monarchy

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 15. 2. 2006 14:19.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. spoluautorka. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 5 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X.
   Název česky: Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990
   Název anglicky: Development of state administration (1848 - 1990)
   RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Schelleová, Ilona (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: state administration
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 3. 9. 2007 19:46.
  5. SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 430 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X.
   Název česky: Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990
   Název anglicky: Development of state administration (1848 - 1990)
   RIV/00216224:14220/05:00031125 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Schelle, Karel (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: state administration
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:47.

  2002

  1. SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 389 s. Právo. ISBN 80-86432-25-4.
   Název česky: Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948
   Název anglicky: Vývoj veřejné správy (1848 - 1948)
   RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Schelle, Karel (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: state administration
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 3. 9. 2007 19:39.

  1996

  1. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
   Změnil: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Změněno: 18. 4. 2000 14:57.

  1995

  1. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
   Změnil: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Změněno: 18. 4. 2000 15:42.

  1993

  1. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Úloha orgánů státní správy na úseku hospodaření s nebytovými prostory. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 43, s. 7-12. ISSN 0027-8009.
   Název anglicky: The role of state administrative bodies in the non-housing units economy
   RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: State administration ; Non-housing units

   Změnil: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Změněno: 18. 4. 2000 14:58.

  1992

  1. PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. František Weyr a státní správa. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 87 - 90. ISBN 80-210-0494-0.
   Název anglicky: František Weyr and the state administration
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Weyr; František ; State administration

   Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 6. 2. 2005 22:37.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 06:38