Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.

  2008

  1. PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008, 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
  2. PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008, 37 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
  3. PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Veřejné výdaje poskytnuté soukromým neziskovým organizacím v roce 2007 : data z Automatizovaného rozpočtového informačního systému. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. první. ISBN 978-80-904150-2-7.

  2007

  1. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2006

  1. POSPÍŠIL, Tomáš. Jak si stojí Ćeské dráhy v Evropské konkurenci. The Comparision European Railways. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. 2006. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 119-123. ISBN 80-7194-904-3.

  2005

  1. KUTÁČEK, Stanislav a Jana VLČKOVÁ. Analysis of effectiveness of state funding of combined transport. dostupné on-line: ECTRI, 2005, 10 s.

  2002

  1. KŘEPELKA, Filip. Některé aspekty kontroly státních podpor Evropskou komisí. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2002, Roč. 11, č. 1-2, s. 21-26. ISSN 1210-3977.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 7. 2024 17:30