Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. BALÁŽ, Marek, Ivan REKTOR a Jiri PULKRABEK. Participation of the subthalamic nucleus in executive functions: An intracerebral recording study. Movement Disorders, 2008, roč. 23, č. 4, s. 553-7. ISSN 0885-3185.
  2. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES COGNITIVE ACTIVITY IN THE SUBTHALAMC NUCLEUS. Movement Disorders, 2008, roč. 23, Suppl 1, s. 234-235. ISSN 1531-8257.
  3. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Vliv rTMS na kortikální spoje subtalamického jádra. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, roč. 104/71, Suppl 3, s. 79. ISSN 1802-4041.
  4. 2007

  5. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 202-202, 1 s. ISSN 0001-6268.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 11. 2019 17:35