Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. HAVEL, Josef, Nagender Reddy PANYALA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Eladia Maria PEŇA MENDÉZ. Gold carbides laser ablation synthesis and mass spectrometry. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostic 8. 1. vyd. Brno: JČMF, 2009, s. 79. ISBN 978-80-214-3875-0.

  2007

  1. BARTL, Tomáš, Radek MAREK a Luděk BENEŠ. Syntéza a NMR spektroskopie modifikovaných purinových bází. In Syntéza a analýza léčiv. Bratislava: Gerthofer, 2007, s. 145-145. ISBN 978-80-968251-7-2.
  2. SKAUDZIUS, Ramunas, Algirdas SELSKIS, Jiří PINKAS a Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Al5-xInxO12. In Book of abstracts Functional Materials and Nanotechnologies. Riga, Latvia: Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 2007, s. 20-20.
  3. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. trans-2,6-Dichloro-2,4,4,6-tetrakis[methyl-(trimethylsilyl)amino]-1,3,5,2k5,4k5,6k5-triazatriphosphorine. Acta Crystalographica. Great Britain: IUC, 2007, E63, č. 1, s. o592-o594, 3 s. ISSN 0108-7673.

  2006

  1. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. A Novel Cation [N(SO2NMe3)2]+, its Synthesis and Crystal Structure. Dichloride of Imido-bis(sulfuric) Acid HN(SO2Cl)2. Part I. Crystal Structures of KN(SO2Cl)2 1/2 CH3CN, KN(SO2Cl)2 1/6 CH2Cl2 and [PCl4][N(SO2Cl)2]. INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2006, roč. 9/2006, č. 45, s. 3695-3700. ISSN 0020-1669.
  2. PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Radek ZBOŘIL a Petr BEZDIČKA. Nanoscopic iron oxide from sonolysis of Fe(acac)3. In 10th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1. vyd. Hamburg: Technical University Hamburg-Harburg, 2006, s. 26. ISBN 3-930400-79-0.
  3. POTÁČEK, Milan, Juraj GALETA a Stanislav MAN. Netradiční syntéza analogů přírodních látek. In Sborník 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006, s. S-5, 1 s. ISBN 80-7305-566-X.
  4. HODER, Tomáš, Vít KUDRLE, Bohumil DAVID, Naděžda PIZÚROVÁ a Oldřich SCHNEEWEISS. Synthesis of alpha-Fe nanoparticles by microwave plasma. In Book of abstracts of 3rd international conference on microwave chemistry. Brno: Masaryk university, 2006, s. 8PO-8PO, 1 s. ISBN 80-210-4070-X.

  2005

  1. ŘEZNÍK, Tomáš a Alois HYNEK. GIS pro Středozápadní Moravu: obsah a tvar. In Geographical aspects of Central European space. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 51. ISBN 80-210-3759-8.

  2004

  1. PINKAS, Jiří, Jan KRATOCHVÍL, Zdeněk MORAVEC, Vendula REICHLOVÁ a Herbert W. ROESKY. Aluminophosphonates and phosphates by Nonhydrolytic Synthetic Routes. In Materials Discussion 7 - P31. 1. vyd. London: Materials Chemistry Forum, Dalton Division, 2004, s. 31-31.

  2003

  1. PINKAS, Jiří. Alumazene - Inorganic Benzene Analog. In Inorganic Experiments, J. D. Woollins, Ed. 2. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2003, s. 357-359. Inorganic Experiments. ISBN 3527305106.
  2. WERNER, Heiko, Robert VÍCHA, Anja GISIBL a Oliver REISER. Improved Synthesis of Aza-bis(oxazoline) Ligands. Journal of Organic Chemistry. 2003, roč. 68, č. 26, s. 10166-10168. ISSN 0022-3263.
  3. KRATOCHVÍL, Jan, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY MOLEKULÁRNÍCH KUBICKÝCH HLINITOFOSFONÁTŮ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, s. 645. ISSN 0009-2770.
  4. CHROMÁ, Markéta, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. Preparation of Mesoporous Metallophopshate Materials. In Euregionale 2003 Book of Abstracts. Dresden: JCF, 2003, s. 77. MS31.

  2002

  1. SUCHÁNEK, Petr. How to write a thesis. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 5-6. ISBN 80-210-2897-1.
  2. ZÁLETOVÁ, Jana, Milan DZURILLA, Peter KUTSCHY a Pavel PAZDERA. New Synthetic Methods for Preparation of Biological Active Indolylthiazoles and Indolylbenzothiazoles. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002, s. PO 51, 1 s.
  3. JANČA, Michal a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridinium betaine with polyfunctional nucleophiles. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
  4. JABLONSKÁ, Lenka, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of thiophosphoric acid chlorides with diphenylthiourea. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
  5. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí halogenosírových kyselin s močovinou, kyselinou amidosírovou a látkami podobného typu. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
  6. JUREČKA, Petr, Pavel VOJTÍŠEK, Karel NOVOTNÝ, Jan ROHOVEC a Ivan LUKEŠ. Synthesis, characterisation and extraction behaviour of calix[4]arene-based phosponic acids. Journal of the chemical society. Perkin transactions II, Physical organic chemistry. London: Chemical society, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 1370-1377. ISSN 1472-779X.

  2001

  1. VÍCHA, Robert a Milan POTÁČEK. Syntéza prekurzorů pro léčiva na bázi adamantanu. In Sborník příspěvků 30. konference Syntéza a analýza léčiv. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2001, s. 119. ISBN 80-7305-416-7.

  2000

  1. SLUKA, Radek a Miloš ČERNÍK. Syntéza fluorodi- a fluorotrifosforečnanů. In Pokroky v anorganickej chémii. Sborník prispevkov. Modra-Piesok, Slovensko: KU Bratislava, 2000, s. 40-41.
  2. TRÁVNÍČEK, Zdeněk, Michal MALOŇ, Martin BILER, Marián HAJDÚCH, Pavel BROŽ, Karel DOLEŽAL, Jan HOLUB, Vladimír KRYŠTOF a Miroslav STRNAD. Synthesis, characterization and biological activity of two nickel(II) complexes with 6-(2-chlorobenzylamino)purine. Transaction Metal Chemistry. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 25, -, s. 265-269. ISSN 0340-4285.

  1999

  1. PAZDERA, Pavel, Jaromír MAREK, Michal ČAJAN a Richard ČMELÍK. Heteropentalenové struktury s vazbou S-S. In 51. Zjazd Chemických spoločností, Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 1999, s. 152-155. ISBN 80-227-1250-7.
  2. SLUKA, Radek a Miloš ČERNÍK. Metody přípravy katena-fluoropolyfosforečnanů. In 51. zjazd chemických spoločností. Zborník prispevkov 2. Nitra, Slovensko: Vydavatelstvo STU Bratislava, 1999, s. B-P038, 1 s. ISBN 80-227-1250-7.
  3. JAŠEK, Ondřej, Jan JANČA a Miloš KLÍMA. Synthesis of fullerenes by radiofrequency plasma discharges. In In Proceedings of 14th International Symposium on Plasma Chemistry. 1999. vyd. Praha: Institute of Plasma Physics AS CR, 1999, s. 2223-4450. ISBN 80-902724-3-6.

  1998

  1. KRATOCHVÍL, Milan a Jiří ŠIBOR. Kombinatorická chemie - změna pojetí chemických syntéz? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 43-47. ISSN 1211-3384.

  1997

  1. ŽÁK, Zdirad a Miloš ČERNÍK. Bis(difluorooxoiodonium)Selenate. In 17th European Crystallographic Meeting. Book of Abstracts. Lisboa: IUCr, 1997, s. 159-159.

  1992

  1. HOUŠTĚK, Josef, Petr TVRDÍK, Štefan KUŽELA, Stanislav PAVELKA, Marie BAUDYŠOVÁ a Jan KOPECKÝ. Kontrola syntézy mitochondriálních proteinů v hnědém tuku. [Control of synthesis of mitochondrial proteins in brown fat]. In Sborník, XIII. Celostátní biochemické dny, České Budějovice, s. 105, Abstr. 8.172. 1992.

  1991

  1. PAZDERA, Pavel, Vladimír POTŮČEK, Ivar KALVINSH, Peteris TRAPENCIERIS a Osvald PUGOVICS. 2-(3-Acylthioureido)benzonitriles, I. Synthesis and Cyclization. Chem. Papers. Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1991, roč. 1991, č. 45, s. 527-540. ISSN 0366-6352.
  2. PAZDERA, Pavel a Vladimír POTŮČEK. 2-(3-Acylthioureido)benzonitriles, II. Synthesis of Substituted 2,4-Diaminoquinazolines. Chem. Papers. Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1991, roč. 1991, č. 45, s. 677-686. ISSN 0366-6352.

  1990

  1. PAZDERA, Pavel a Milan ŘEZKA. Synthesis and Cyclization of 3-Substituted 1-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl)thioureas. Chem. Papers. Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1990, roč. 1990, č. 44, s. 229-240. ISSN 0366-6352.
  2. PAZDERA, Pavel a Milan ŘEZKA. Synthesis and Reaction of 2-Isothiocyanato-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene. Chem. Papers. Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1990, roč. 1990, č. 44, s. 63-69. ISSN 0366-6352.
  3. SEGER, Jiří, Milan KOUŘIL, Milan ALBERTI a Naďa PRONAYOVÁ. The Synthesis of Bromocyclophosphazenes. Z. Chem. 1990, roč. 1990, č. 30, s. 215-216. ISSN 0011-2232.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 05:54