Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  Název česky: Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
  Název anglicky: The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres
  RIV/00216224:14410/06:00015678 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Kolářová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: deictical pronouns ten; ta; to; comutability of deictical pronouns; style sphere; Czech national corpus
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 26. 2. 2010 16:11.
 2. 2004

 3. ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, Strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviea, Sci. geol., 2004, roč. 89, č. 1, s. 55-66. ISSN 1211-8796.
  Název anglicky: Accessory Nb,Ta,Ti-minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum
  RIV/00216224:14310/04:00009689 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. čeština. Dánsko.
  Škoda, Radek (203 Česká republika) -- Novák, Milan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Accessory Nb;Ta;Ti-minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín; Strážek Moldanubicum

  Změnil: prof. RNDr. Milan Novák, CSc., učo 36021. Změněno: 9. 12. 2004 08:21.
Zobrazeno: 17. 2. 2020 08:00