Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815.
 2. 2008

 3. MUDRÁK, Jiří a Šárka PORTEŠOVÁ. Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2008, LII, č. 1, s. 32-46, 16 s. ISSN 0009-062X.
 4. 2005

 5. PORTEŠOVÁ, Šárka. Poznávací charakteristiky rozumově nadaných předškoláků. In Problémové dítě a hra. Praha: Nakladatelství Raabe, 2005. s. 20 - 35, 15 s. ISBN 80-86307-15-8.
 6. 2004

 7. PORTEŠOVÁ, Šárka. Centrum rozvoje nadaných dětí, internetové stránky. 2004. vyd. Brno, MU, 2004.
 8. PORTEŠOVÁ, Šárka. Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole. Učitelské listy. 2004, roč. 2004, 26.8.2004, s. 1-2. ISSN 1210-6313.
 9. 2002

 10. PORTEŠOVÁ, Šárka. Identifikace a predikce úspěšnosti nadaných a talentovaných jedinců. Brno: Masarykova universita, 2002. 8 s. Annales psychologici,P6. ISBN 80-210-2020-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 18:42