Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2001

  1. HORKÁ, Hana a Hana FILOVÁ. Přípravné vzdělávání učitelů primární školy (1. st. ZŠ) na PdF MU V Brně. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001. s. 62-71. ISBN 80-238-7168-4.
  2. FILOVÁ, Hana. Standard a inovace studijního programu v přípravném vzdělávání učitelů primární školy. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK, 2001. s. 96-114. ISBN 80-7290-059-5.
  3. 1998

  4. FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 18:21