Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2004

  1. HLAVÁČ, Juraj, Jiří ZIMÁK a Jindřich ŠTELCL. "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater. In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň, 2004. s. 89-94. ISBN 80-8064-201-X.
  2. ŠTELCL, Jindřich, Jiří FAIMON a Jiří ZIMÁK. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň, 2004. s. 75-77. ISBN 80-8064-201-X.
  3. 2002

  4. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. s. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.
  5. 2001

  6. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 7. 2021 22:18