Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŘEZNÍK, Tomáš a Milan KONEČNÝ. Metadatový tok v krizovém řízení: od konceptu k implementaci. Disertační práce. 2008.

  2007

  1. KUBÍČEK, Petr. Tvorba a integrace tezaurů v krizovém řízení. In Káňa, T., Peloušková H.(eds): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2007, s. 127-133. Řada cizích jazyků, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4.

  2003

  1. SMRŽ, Pavel, Anna SINOPALNIKOVA a Martin POVOLNÝ. Thesauri and Ontologies for Digital Libraries. In Digital Libraries: Advanced Methods and Technologies, Digital Collections. Proceedings of the Fifth National Russian Research Conference (RCDL 2003). Saint-Petersburg, Russia: Saint-Petersburg State University Published Press, 2003, s. 14-17. ISBN 5-94158-056-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 03:23