Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. s. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.

  2007

  1. BOUZEK, Jan. Greek Fine Pottery in the Black Sea Region. In Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, Volume II, ed. by D. V. Grammenos, E. K. Petropoulos. 1. vyd. Oxford: Archaeopress, 2007. s. 1221-1262. BAR IS 1675 (II). ISBN 978-1-4073-0110-5.
  2. BOUZEK, Jan. Jaký byl doopravdy obchod v pravěku? Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archaeologica. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, XL, č. 1, s. 19-32. ISSN 0520-9250.
  3. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu. 1. vyd. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 s. ISBN 978-80-7254-931-3.
  4. DRÁPALA, Daniel. Specifika odbytu mléčných produktů v západních Karpatech. In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 63-79. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.

  2004

  1. NOVOTNÝ, Jiří. Jak se u nás daří živnostníkům. EuroFirma. Praha: Vitanet s.r.o., 2004, II, č. 02, s. 12-13. ISSN 1214-1755.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 4, s. 7-9. ISSN 1211-6432.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 11:43