Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 66-71. ISBN 978-80-7041-971-7.
 2. 2008

 3. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2008, roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823.
 4. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92, 16 s. ISSN 1211-6661.
 5. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. s. 243-246. ISBN 978-80-86843-22-3.
 6. 2007

 7. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 193-198. ISBN 978-80-7394-048-5.
 8. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. s. 31-38. ISBN 978-80-01-03756-0.
 9. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky. In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. s. 101-102. ISBN 80-214-2741-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 17:05