Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VEČERKOVÁ, Eva. Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2008, IV, s. 324-332. ISSN 1210-9126.
 2. ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 4, 6 s. ISSN 1211-4405.
 3. KOTÁSEK, Josef. Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2009, XVII, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-9126.
 4. 2008

 5. VEČERKOVÁ, Eva. Obchodní firma a nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, 1., s. 31 - 41. ISSN 1210-9126.
 6. VEČERKOVÁ, Eva. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: sborník příspěvků z konference. Brno, 18.ledna 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 46 - 59. ISBN 978-80-210-4568-2.
 7. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, roč. 33, č. 2, s. 155-180. ISSN 0925-9880. doi:10.1163/092598808X262588.
 8. VEČERKOVÁ, Eva. Veřejný zájem ve firemním právu a v nekalé soutěži. In Veřejný zájem v obchodním právu: sborník příspěvků z VI.mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 95 - 103. ISBN 978-80-210-4574-3.
 9. 2006

 10. VALDHANS, Jiří. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část XIII. návrh nařízení o právu rozhodném pro mimosoudní závazky. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, Roč. 3, č. 2, s. 33-39. ISSN 1214-7966.
 11. HAJN, Petr. Zákon o regulaci reklamy a nekalé obchodní praktiky. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 7, č. 4, s. 12-14. ISSN 1212-8694.
 12. 2005

 13. VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 330 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 284). ISBN 80-210-3607-9.
 14. POLČÁK, Radim. Nekalá soutěž na internetu - vymezení, typologie a příklady nekalosoutěžních praktik založených na nepřiměřeném lákání a parazitismu. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2005, roč. 14, č. 5, s. 2-8. ISSN 1210-8278.
 15. POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2005, roč. 13, č. 13, s. 473-477. ISSN 1210-6410.
 16. FALDYNA, František, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. / [autorský kolektiv František Faldyna ... et al.]. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 1345 s. (Meritum). ISBN 80-86395-90-1.
 17. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. 2. vyd. Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, 2005. s. 1-2000. ISBN 80-210-3331-2.
 18. KOUKAL, Pavel. Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosoutěžní. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, roč. 2005, 2-3, s. 228-235. ISSN 0032-6984.
 19. 2004

 20. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. In Obchodní právo I. Distanční studijní opora. I. Brno: MU v Brně, 2004. s. 1-200. ISBN 80-210-3331-2.
 21. 2003

 22. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 3 - Typové případy nekalosoutěžního jednání. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2003, roč. 2003. ISSN 1801-4089.
 23. 2002

 24. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 1 - Úvod. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 25. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 2 - znaky generální klauzule. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 26. 1999

 27. HAJN, Petr. Klamavá reklama ve vývozu a dovozu. Obchod, kontakt, marketing. Praha: QplusQ, 1999, roč. 8, č. 7-8, s. 8. ISSN 1210-4531.
 28. 1998

 29. HAJN, Petr. K dokazování ve sporech z nekalé soutěže. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 410-424. ISSN 1210-9126.
 30. HAJN, Petr. Nárok na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění z nekalé soutěže. Podnikatel' a právo. Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 1998, roč. 5, č. 9, s. 9-16.
 31. 1996

 32. HAJN, Petr. Průmyslová práva a ochrana proti nekalé soutěži. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 1, s. 8-11. ISSN 0324-7007.
 33. 1995

 34. HAJN, Petr. Civilněprávní nebo trestněprávní postih nekalé soutěže. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 18, s. 169-175. ISSN 1210-6739.
 35. HAJN, Petr. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže). 1. vyd. Praha: Linde, 1995. 239 s. ISBN 80-856-4793-1.
 36. HAJN, Petr. Parazitování na pověsti (praktické příklady). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 5, s. 12-13. ISSN 2100-0765.
 37. HAJN, Petr. Smluvní pokuta ve věcech nekalé soutěže. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 20, s. 205-206. ISSN 1210-6739.
 38. HAJN, Petr. Veřejná informovanost o sporech z nekalé soutěže. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1995, roč. 3, č. 10, s. 1-2. ISSN 1210-6410.
 39. HAJN, Petr. Vyvolání nebezpečí záměny. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 12, s. 13-15. ISSN 2100-0765.
 40. HAJN, Petr. Zhlečování soutěžitele. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 12, s. 101-106. ISSN 1210-6739.
 41. 1994

 42. HAJN, Petr. K odpovědnosti médií za nekalou soutěž. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 11, s. 1-4. ISSN 1210-4043.
 43. BEJČEK, Josef. Kontrola zneužívání tržní moci. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 5, s. 11-17. ISSN 1210-4043.
 44. HAJN, Petr. Nekalá soutěž a normy veřejného práva. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 6, s. 157 B, 1 s. ISSN 1210-6739.
 45. HAJN, Petr. Právo nekalé soutěže : (systematický výklad). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 146 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 135. ISBN 80-210-0923-3.
 46. HAJN, Petr. Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 10, s. 349-351. ISSN 1210-6410.
 47. HAJN, Petr. Přiměřené zadostiučinění ve sporech z nekalé soutěže. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 7, s. 17-19. ISSN 2100-0765.
 48. HAJN, Petr. Smluvní jednání a důvěrné informace. Obchodník : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 2, č. 11, s. 26-27. ISSN 1210-6178.
 49. HAJN, Petr. Vyvolání nebezpečí záměny. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 5, s. 6-11. ISSN 1211-1120.
 50. HAJN, Petr. Značkové zboží a jeho paralelní prodeje. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 19, s. 157 B, 1 s. ISSN 1210-6739.
 51. 1993

 52. HAJN, Petr. Klamavé označení zboží a služeb. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 11, s. 6-11. ISSN 1210-4043.
 53. HAJN, Petr. Mimosoudní ochrana proti nekalé soutěži. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 133, č. 12, s. 1123-1234. ISSN 0324-7007.
 54. MATYÁŠEK, Patrik. Poznámky k nekalé soutěži. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 103-121. ISSN 1210-9126.
 55. HAJN, Petr. Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 4, s. 3-8. ISSN 1211-1120.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 7. 2022 10:55