Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. RUSŇÁK, Vít, Pavel TROUBIL, Svatoslav ONDRA, Tomáš SKLENÁK, Desana DAXNEROVÁ, Eva HLADKÁ, Pavel KAJABA, Matej MINÁRIK, Peter NOVÁK, Christoph DAMM a Jaromír KALA. CoUnSiL: Collaborative Universe for Remote Interpreting of Sign Language in Higher Education. In Klaus Miesenberger. Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13-15, 2016, Proceedings, Part II. ICCHP 2016. Neuveden: Springer International Publishing, 2016. s. 392-399. ISBN 978-3-319-41267-2. doi:10.1007/978-3-319-41267-2_55.
 2. 2008

 3. DOSTÁLOVÁ, Jana a Zdeněk HAVLÍČEK. Videoconferencing: A Revolution in the Communication Evolution or Innovating Communication Processes in the Academic Environment. In HOCHGERNER, Josef a Irena ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects. A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, o.s., 2008. s. 83-92. ISBN 978-80-87029-28-2.
 4. 2007

 5. LIŠKA, Miloš, Vít RUSŇÁK a Eva HLADKÁ. Automated Hypermedia Authoring for Individualized Learning. In Programm and Abstracts of 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. Kumamoto, Japonsko: Kumamoto University, 2007. 4 s.
 6. SLOVÁK, Petr. Effect of Videoconferencing Environments on Perception of Communication. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno, 2007, roč. 1, č. 1, s. 20-36, 16 s. ISSN 1802-7962.
 7. MATYSKA, Luděk, Eva HLADKÁ a Petr HOLUB. High Definition video ve výuce. In Emtech Education|Media|Technology Prague 2007. 2007.
 8. SLOVÁK, Petr, Eva HLADKÁ a Pavel TROUBIL. Videoconferencing Design for Remote Groups. In The 3rd International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing. White Plains, New York: ICST, 2007. 4 s. ISBN 1-4244-1317-6.
 9. HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Michal PROCHÁZKA. Videokonference za zdí. Brno: MU, 2007. 4 s. Zpravodaj ÚVT MU, 17, 5, 8-11. ISSN 1212-0901.
 10. MATYSKA, Luděk, Eva HLADKÁ a Petr HOLUB. Virtual Classroom with a Time Shift. In Proceedings of the Eigth International Technology Based Higher Education and Training. Kumamoto: Kumamoto Univerzity, 2007. s. 1-8.
 11. MATYSKA, Luděk, Eva HLADKÁ a Petr HOLUB. Virtual Classroom with a Time Shift. In Programm and Abstracts of 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. 2007.
 12. 2006

 13. HOLUB, Petr. HD Multi-point Videoconferencing. In TERENA Networking Conference 2006. 2006.
 14. HLADKÁ, Eva a Petr HOLUB. HDTV streaming. In Proceedings of Inteligent Technologies for Remote Information and Communication International Conference ITVIK 2006. Pardubice: UP Pardubice INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDÁLENOU INFORMACI A KOMUNIKACI, 2006. s. 31 -33. ISBN 80-903478-5-1.
 15. HLADKÁ, Eva a Luděk MATYSKA. Konference CESNET 2006. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. 3 s. Zpravodaj ÚVT MU, 16, 4, 8-10. ISSN 1212-0901.
 16. HOLUB, Petr. Multi-Point Uncompressed HD Conferencing Using UltraGrid. In WACE 2006. 2006.
 17. HLADKÁ, Eva a Petr HOLUB. Videokonference s vysokou kvalitou. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. 4 s. Zpravodaj ÚVT MU, 16, 3, 9-12. ISSN 1212-0901.
 18. 2005

 19. WALLETZKÝ, Leonard, Hynek JULÍNEK, Jan SLEZÁK a Martin KVIZDA. On-line způsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In Sborník z konference EMTECH 2005. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2005. s. 34-39. ISBN 80-01-03336-8.
 20. WALLETZKÝ, Leonard, Martin KVIZDA, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. On-line zpuůsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In E-learning přichází: sborník SCO 2005. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 179-182. ISBN 80-210-3699-0.
 21. HOLUB, Petr a Eva HLADKÁ. Ubiquitous User-Empowered Networks of Active Elements. In TERENA Networking Conference 2005. Poznan, Poland: TERENA, 2005. s. 1-3.
 22. 2003

 23. HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Tomáš REBOK. Komunikace s technologií AccesGrid Point. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2003. s. 65-69. ISBN 80-244-0642-X.
 24. HLADKÁ, Eva a Petr HOLUB. Uzel AccessGridu na MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 5 s. Zpravodaj ÚVT MU, 13, 5, 1-4. ISSN 1212-0901.
 25. 2002

 26. HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Jiří DENEMARK. Teleconferencing Support for Small Groups. In TERENA Networking Conference 2002. 2002. 6 s.
 27. HLADKÁ, Eva a Petr HOLUB. Videokonferenční zrcadla. Praha: CESNET z.s.p.o., 2002. 1 s. Datagram, 1, 3, 4-4.
 28. 2001

 29. HLADKÁ, Eva a Jana SKOKANOVÁ. Schůzka ve virtuální místnosti. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 11, č. 3, s. 9-11. ISSN 1212-0901.
 30. 2000

 31. HLADKÁ, Eva a Zdeněk SALVET. Jak se domluvit s Evropou. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 11, č. 2, s. 12-15. ISSN 1212-0901.
 32. HLADKÁ, Eva, David KOŠŤÁL a Zdeněk SALVET. Videokonference v aktivních sítích. In Sborník příspěvků Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc, 2000. s. 31-33. ISBN 80-244-0095-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:26