Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. KRMÍČEK, Lukáš, Jaromír ULRYCH, Petra ŠIŠKOVÁ, Simona KRMÍČKOVÁ, Petr ŠPAČEK a Šárka KŘÍŽOVÁ. Geochemistry and Sr-Nd-Pb isotope characteristics of Miocene basalt-trachyte rock association in transitional zone between the Outer Western Carpathians and Bohemian Massif. Geologica Carpathica. Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2020, roč. 71, č. 5, s. 462-482. ISSN 1335-0552. doi:10.31577/GeolCarp.71.5.6.
  2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
  3. 2019

  4. RAŠKA, Pavel, Richard POKORNÝ, Lukáš KRMÍČEK, Simona KUBOUŠKOVÁ a Lis MORTENSEN. Basaltic Dyke with Specific Volcanogenic Structures and its geomorphic evolution: Unique Geoheritage of the Faroe Islands (North Atlantic Ocean). Geoheritage. Berlín: Springer Berlin Heidelberg, 2019, roč. 11, č. 2, s. 417-426. ISSN 1867-2477. doi:10.1007/s12371-018-0296-x.
  5. KRMÍČEK, Lukáš, Jaromír ULRYCH, Simona KRMÍČKOVÁ, Petra ŠIŠKOVÁ, Petr ŠPAČEK a Šárka KŘÍŽOVÁ. Geochemistry and Sr–Nd–Pb isotope signature of Miocene basaltic–trachytic series from the Uherský Brod area: an example of volcanic rocks from transitional zone between the Carpathian–Pannonian region and the Bohemian Massif. In Petros 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4713-6.
  6. 2000

  7. PROS, Zdeněk, Tomáš LOKAJÍČEK, Marta MARTÍNKOVÁ, Karel KLÍMA a Jana KOTKOVÁ. Elastic anisotropy of volcanic rocks: two examples from neovolcanics of the Bohemian Massif. Studia geofyzica et geodetica. Praha: StudiaGeo, 2000, roč. 44, č. 1, s. 581-588. ISSN 0039-3169.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 05:20