Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 2. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 3. 2013

 4. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 5. 2008

 6. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.
 7. 2007

 8. BOUZEK, Jan. LH III C Iconography: an interim period of artistic development in Greece. In Stefanos Aristeios, Festschrift S. Hiller, eds. F. Lang, C. Reinholder, J. Weilhartner. 1. vyd. Wien: Phoibos Verlag, 2007. s. 49-64. ISBN 978-3-901232-85-5.
 9. 2006

 10. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, č. 3, s. 610-611. ISSN 0323-1267.
 11. 2005

 12. MATOUŠEK, Jiří. Mechanisms of verification in prohibition and arms control of weapons of masss destruction. In INES Seminar Einstein: El rostro humano de la ciencia. Ciencia, Tecnología y Conflictos. Cordoba: INES Seminar Einstein, 2005. s. 6.
 13. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
 14. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 15. 2002

 16. SALÁK, Pavel. Smlouva o ručnicích : první právní úprava nošení střelných zbraní na našem území. Střelecká revue. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2002, Roč. 34, č. 9, s. 61. ISSN 0322-7650.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 16:40