Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. VALIŠOVÁ, Edita. (e)Publikování v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). In Knihovny současnosti 2017 Sborník z 25. ročníku konference, konané 12. – 14. září 2017 v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 85.-95, 422 s.
 2. VALIŠOVÁ, Edita. S časopisem IMPULSY do třetího ročníku. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, č. 1. ISSN 1804-4255.
 3. 2016

 4. VALIŠOVÁ, Edita. Čtení na předpis. IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2016, roč. 2,, č. 4. ISSN 2336-727X.
 5. Zahrada světla (software)
  KUČERA, Tomáš. Zahrada světla. 2016.
 6. 2014

 7. KOZEL, Jiří, Petr KOVÁCS, Jitka SPURNÁ, Pavel BOHUMEL a Andrea KÝNOVÁ. Kompas - webový GIS Masarykovy univerzity. 2014.
 8. VALIŠOVÁ, Edita. S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa. Inflow : information journal. [online], 2014. ISSN 1802-9736.
 9. 2013

 10. VALIŠOVÁ, Edita. Nastupte si, prosím... Duha [online]. Brno, 2013, roč. 2013, č. 2. ISSN 1804-4255.
 11. 2009

 12. DÁVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 57-62. ISSN 1214-7966.
 13. VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, r. 13, č. 11. ISSN 1212-5075.
 14. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ a Helena VALTROVÁ. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2009, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.
 15. 2008

 16. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ a Helena VALTROVÁ. Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh. In INFOKON - inspirace, inovace, imaginace : 2. ročník konference. Brno: Tribun EU, 2008. s. 136-153, 183 s. ISBN 978-80-7399-591-1.
 17. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 35-40, 5 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 18. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
 19. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, roč. 29/2008, č. 3, s. 30-36. ISSN 1561-6886.
 20. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
 21. 2007

 22. COLLIER, Aaron Marc. Accessibility Online. The Messenger. Brno: PdF MU, 2007, 3 s. ISSN 1214-6676.
 23. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Tvorba softwaru 2007. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8.
 24. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. 5 s. ISBN 978-80-239-9126-0.
 25. POMIKÁLEK, Jan. MetaTrans -- Multilingual Meta-Translator. In RASLAN 2007 Proceedings. Brno: Masaryk University, Brno, 2007. s. 109-115. ISBN 978-1-56592-479-6.
 26. 2006

 27. MISÁKOVÁ, Miroslava. Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2006. s. 150-153. ISBN 80-210-3923-X.
 28. BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK a Pavel RYCHLÝ. WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators. In Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo: The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway), 2006. s. 247-252, 252 s. ISBN 82-7368-294-3.
 29. 2005

 30. KOPEČEK, Ivan a Luděk BÁRTEK. Adapting Web-Based Educational Systems for the Visually Impaired. In CIAH 2005, Proceedings of International Workshop. Salzburg: Neuveden, 2005. s. 11-16.
 31. 2004

 32. OCELKOVÁ, Šárka. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava ve spolupráci s MARQ, 2004. s. 208-216. ISBN 80-85988-96-8.
 33. 2000

 34. KOŘÍNEK, David a Josef MECH. Flash. Praha: trade&leisure publication, 2000. 2 s.
 35. 1998

 36. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.
 37. 1996

 38. PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, 1996, č. 47, s. 15-24.
 39. PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, 1996, roč. VI, č. 4, s. 4-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 20:49