Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.

  2006

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Interaction of Spoken and Written Language in Newspaper Advertising. In Discourse and Interaction 2. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 173-180. ISBN 80-210-4203-6.

  2005

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická, Brno Studies in English, vol. 31, ročník 2005 annus. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 73-84. ISBN 80-210-3928-0.

  2003

  1. KRČMOVÁ, Marie. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003, s. 29-35. ISBN 80-7248-188-6.

  2002

  1. URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0.

  2001

  1. URBANOVÁ, Ludmila. On the Language of Authentic English Conversation. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 49-55. ISBN 80-210-2553-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 21:13