česky | in English

Publications by the following author: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (učo 170)
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 pp. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA and Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 pp. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK and Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu (International conference Regional Media in the European Context). 2007. URL info

 • MOŽNÝ, Ivo. Jak feminismus zídku kolem kostela přeskočil (How feminism jumped over the churchyard wall). Jan Balon a Milan Tuček, editoři. In Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Vydala Fakulta sociálních věd UK, 2006. p. 51-56, 6 pp. ISBN 80-239-9418-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost (The Family and Society). Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 312 pp. Studijní texty, sv. 38. ISBN 80-86429-58-X. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Zbyněk VYBÍRAL, Jolana NAVRÁTILOVÁ and Eva POLÁŠKOVÁ. How to Teach Social Sciences? Challenge for 21st Century (international conference). 2005. URL info

 • MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. p. 67-156. ISBN 3-89967-250-X. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1983-1989 - subjektivní historie. (Brno anomaly? Sociology in Brno - a subjective history.). Sociologický časopis, Praha, 2004, vol. 40, No 4, p. 20-30. ISSN 0038-0288. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo (The Czech Family of Late Modernity: new shape of old partner and rival of school). . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s., Praha, 2004, vol. 2004, No 4, p. 309-325. ISSN 0031-3815. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Člen Vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí (Member of Scientific Board of Ministry of Labour and Social Affairs). : resortní grantová agentura, 2004. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Katolická rodina a národní stát: společný osud? (The Catholic Family and National State: Common Destiny?). Přítomnost [2000-], Praha: Martin Jan Stránský, 2004, vol. 6, No 4, p. 16-18. ISSN 1211-3883. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. p. 235-261, 26 pp. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8. info

 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. p. 10-30, 21 pp. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Zlatá medaile Masarykovy Univerzity. 2004. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání (Modernization of the Czech Family and of the Intergenerational Relations. International Comparison). In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 11 - 36, 26 pp. ISBN 80-86598-61-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia (Why so easy: Some family reasons for velvet revoltion.). Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 pp. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. (Czech Society. Basic indicators of quality of life.). Praha: Portál, 2002. 208 pp. ISBN 80-7178-624-1. info

 • ILLNER, Michal and Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002. p. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita jako symptom pozdní moderny (Illegitimacy in class differentiation as a symptom of late modernity). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 58-63. ISBN 80-86598-36-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001. p. 82-88. ISBN 80-214-1560-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. "The Elite" - Shifting Terms and Shifting Concepts. The New Presence, Praha, 2000, vol. 2000, No 1, p. 16-18. ISSN 7261449. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost v době pozdní modernity (Czech family in late modernity). In Česká společnost na konci tisíciletí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. p. 27-37. ISBN 80-7184-825-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. In RICHTER, Rudolf and Sylvia SUPPER. New Qualities in the Lifecourse. Würzburg: ERGON Verlag, 1999. p. 89-105. Řada Familie und Gesellschaft, sv. 3. ISBN 3-933563-09-7. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno? (Why so easy?). 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 200 pp. ISBN 80-85850-80X. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy (Sociology of Family: its envelope, theory and basic problems). 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 pp. ISBN 80-85850-75-3. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří and Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. p. 94-112. ISBN 80-200-0774-1. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Ivo MOŽNÝ. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima (Czech Family, Marriage Market and Population Climate). In VEČERNÍK, Jiří and Petr MATĚJŮ. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. p. 92-110. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993 (Czech sociology 1948-1993). In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. p. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách (Poverty in the Czech Society). Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 pp. Research Papers of START. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie (Institutionalisation of Poverty in the Czech Republic). Praha: Nadace Start, 1995. 52 pp. Výzkumné studie/Research Papers 1. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Kouzlo a léčka slova chudoba (Magic and the Trap of the Word). In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. p. 50-52. ISBN 80-210-1245-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 pp. Výzkumné studie/Research Papers 9. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership (The Social Consequences of a Change in Ownership.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info

 • MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 pp. Occasional Papers in European Studies 7. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách, výzva sociální transformaci. (The Institutionalization of Poverty in Bohemia, A Call for Social Transformation.). S-OBZOR, 1994, vol. 3, No 3, p. 22-31. ISSN 1210-6089. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v Českých zemích (An Attempt at a Non-Economic Explanation for the Current Full Employment Situation in the Czech Lands.). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 30, No 4, p. 463-473. ISSN 0038-0288. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Tak jsem byl dekonstruován. (This Is How I Was Deconstructed.). S-OBZOR, 1994, vol. 3, No 3, p. 47-48. ISSN 1210-6089. info

 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family in Transition from Social to economic Capital (The Czech Family in Transition from Social to Economic Capital.). In Sborník prací. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 15-24. ISBN 80-0231-512-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Ladislav RABUŠIC. Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia (Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia.). Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992, 1993, vol. 28, August 92S, p. 107-117. ISSN 1210-3861. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings


Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 3. 2018 21:36, Week 12 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System