Publikace autora: prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (učo 1695)
 • KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý : zakladatel československé translatologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5. info

 • KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. ISBN 978-80-210-9349-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9349-2019. Munishop info

 • KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5. info

 • SUCHOMEL, Milan. Věda, filozofie, literatura. Před padesáti lety zemřel Jiří Levý. In Zbyněk, Fišer. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 9-14. ISBN 978-80-210-9348-5. info

 • SUCHOMEL, Milan. Čím je báseň velká. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 49-54. ISSN 1213-2144. info

 • SUCHOMEL, Milan. Promimetická promluva. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2015, roč. 63, č. 1, s. 40-48. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. Šedesátá léta: Proměny narativu z pohledu literárního kritika oněch let. In Vyprávění v kontextu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. s. 206-228. Vyprávění v kontextu. ISBN 978-80-85778-60-1. info

 • SUCHOMEL, Milan. Zu Beginn der zehner Jahre: Šalda und Čapek. In Kapitel aus der Poetik. Munchen: Verlag Otto Sagner, 2008. s. 103-113. ISBN 88-501-9182-0. info

 • SUCHOMEL, Milan. Druhý stupeń trýzně. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: ÚČL AV ČR, 2006, roč. 54, 2-3, s. 304-314. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. Druhé město, jiné světy. Česká literatura. Praha: ÚČL AV, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 453 - 465. ISSN 8009-8468. info

 • SUCHOMEL, Milan. Jak se za posledních třináct let změnilo postavení a funkce literatury. Host - časopis pro literaturu a čtenáře. Brno, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 44 - 45. ISSN 1211-9938. info

 • SUCHOMEL, Milan. Jiný způsob komunikace. Česká literatura. Praha: ÚČL AV, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 614 - 618. ISSN 8009-8468. info

 • SUCHOMEL, Milan. Před sto lety, po sto letech. Dokořán. Praha: MK ČR, 2002, VI, č. 24, s. 21 - 26. info

 • SUCHOMEL, Milan. Román neromán Antonína J. Pitínského. In Život je jinde. Praha: ÚČL AV, 2002. s. 247 - 252. ISBN 80-85778-35-1. info

 • SUCHOMEL, Milan. 1891 - 1895: Die ersten Jahre eines Kritikers. In Kapitels zur Poetik. Vrchlický und der teschechische Symbolismus. München: Verlag Otto Sagner, 2002. s. 145 - 157. ISBN 3-87690-834-5. info

 • SUCHOMEL, Milan. Na začátku desátých let: Šalda a Čapek. Česká literatura. Praha: ÚČL AV, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 117 - 127. info

 • SUCHOMEL, Milan. Schwejk und der tschechische Humor. In Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik. München: Verlag C. H. Beck, 2001. 554 - 561. ISBN 3 406 45954 4. info

 • SUCHOMEL, Milan. Švejk a český humor. In Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha: Ladislav Horáček - Paseka, 2001. s. 208 - 212. ISBN 80 7185 3704. info

 • SUCHOMEL, Milan. A co teorie aneb Rozpaky mezi řečí a nevýslovným. In Bítov. Brno: Petrov, 2000. s. 17-22, 5 s. ISBN 80-7227-073-7. info

 • SUCHOMEL, Milan. Cesty ke strukturalismus. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 1, s. 57-58. ISSN 1211-9938. info

 • SUCHOMEL, Milan. Experimentátor a tradicionalistaH. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 9, s. VIII-IX, 2 s. ISSN 1211-9938. info

 • SUCHOMEL, Milan. Konec moderny. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 6 s. V2. ISBN 80-210-2347-3. info

 • SUCHOMEL, Milan. Překročit práh nemožného. In Zlatá šedesátá. Praha: ÚČL ČAV, 2000. s. 153-157. ISBN 8085778-27-0. info

 • SUCHOMEL, Milan. Příběhy lásky v české literatuře od počátku k dnešku. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Host, 2000. 300 s. ISBN 80-7284-010-4. info

 • SUCHOMEL, Milan. Už máme dvacáté století přečtené. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 8, s. 16-19. ISSN 1211-9938. info

 • SUCHOMEL, Milan. A co teorie aneb rozpaky mezi řečí a nevýslovným. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1999, roč. 15, č. 10, s. 40-42, 2 s. ISSN 1211-9938. info

 • SUCHOMEL, Milan. Kniha o režisérovi a režii. UNIVERSITAS REVUE MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 65-66. ISSN 1211-3384. info

 • SUCHOMEL, Milan. Konec moderny. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 13 - 18. Sborník prací FF MU XLVIII. ISBN 80-210-2357-3. info

 • SUCHOMEL, Milan. Text a vykladač. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 5, s. 531-534, 3 s. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. 1891-1893: kritikova první léta. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 3, s. 227-240, 13 s. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. A Postmodernist Czech Republic? In Culture of the Time of Transformation. Poznaň: J. Brendel, S. Jakobczyk, 1998. s. 213-216, 3 s. WiS Publishers. ISBN 83-87346-60-8. info

 • SUCHOMEL, Milan. A Postmodernist Czech Republic? In Culture of the Time of Transformation. První. London: The Association of Historians of Art, 1998. s. 213-216, 3 s. Editors Brendel and Jakóbczyk. info

 • SUCHOMEL, Milan. Jakou poezii máme, co to žijeme. Slovo. Praha: Svobodné slovo, 1998, roč. 1998, 4.7.1998, s. 3. ISSN 0231-732X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Na předělu? In Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. První. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. s. 27-37, 10 s. ISBN 80-85-778-22-x. info

 • SUCHOMEL, Milan. Slovník českých spisovatelů po roce 1945 (M-Z). In BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Slovník českých spisovatelů po roce 1945. První. Praha: Brána, 1998. s. 575-579, 4 s. Druhý díl M-Ž. ISBN 80-7243-014-9. info

 • SUCHOMEL, Milan. Trojjediná anketa. Box 6. Brno: Vetus via, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 123. ISSN 1210-4302. info

 • SUCHOMEL, Milan. Jiné oči Jiřího Mahena. Brno: Jota, 1997. 128 s. ISBN 80-7217-004-X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Postmodernism in Czech Literature. In International Postmodernism. Theory and Literary Practise. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997. s. 419-422. ISBN 90-272-3443-A. info

 • SUCHOMEL, Milan. Spieler. In Prager Schule: Kontinuitaet und Wandel. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997. s. 363-443. 1. ISBN 3-89354-261-2. info

 • SUCHOMEL, Milan. Z daného dělat možné - rozhovor s Milanem Suchomelem (otáz kladl Jiří Trávníček). Tvar. Praha, 1997, roč. 8, č. 13, s. 7-8. ISSN 0862-654X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Co zbylo z recenzenta. Brno: Vetus via, 1996. 271 s. ISBN 80-902024-2-X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Strukturní čtení: Jakobsona s Jakobsonem. Tvar. Praha, 1996, roč. 7, 1996, č. 9, s. 5-6. ISSN 0862-654X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Václav Černý a umění prózy. In Václav Černý - život a dílo. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 1996. s. 215-221. ISBN 80-85778-18-1. info

 • SUCHOMEL, Milan. Mahenův Měsíc a jeho kulturní kontext. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, roč. 43, č. 5, s. 473-486. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, XLIII, D 41, s. 57-64. ISSN 0231-7818. info

 • SUCHOMEL, Milan. Kdo jednou stal se známým... Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 21, s. 6. ISSN 1210-0021. info

 • SUCHOMEL, Milan. Struktura jako vír protikladů. In Oleg Sus redivivus. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 141-5, 6 s. ISBN 80-210-0122-5. info

 • SUCHOMEL, Milan. Alexandra Berková: Knížka s červeným obalem. In Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. s. 337-41, 5 s. ISBN 80-85204-07-X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Kvůli A.M.Ripellinovi ... Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1993, roč. 4, č. 3, s. 3. ISSN 1210-0021. info

 • SUCHOMEL, Milan. Literatura, která zraňuje. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1993, roč. 3, č. 5, s. 4. ISSN 1210-0021. info

 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1993. 143 s. ISBN 80-7108-051-9. info

 • SUCHOMEL, Milan. Oldřich Králík. Bedřich Václavek. In Slavica. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 166-7, 2 s. ISBN 80-210-0589-0. info

 • SUCHOMEL, Milan. Oleg Sus,Estetické problémy pod napětím. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, 1993. 59 s. ISBN 80-7111-006-X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Románová zkušenost v Čechách a na Moravě. In Slovník českého románu 1945-1981. Ostrava: Sfinga, 1993. s. 309-314. ISBN 80-900578-9-6. info

 • SUCHOMEL, Milan. Smysl není samozřejmý, tedy je. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: F. Mikš, 1993, roč. 3, 5-6, s. 97-98. ISSN 0862-6731. info

 • SUCHOMEL, Milan. Struktura jako vír protikladů. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1993, roč. 41, č. 1, s. 63-68. ISSN 0009-0468. info

 • SUCHOMEL, Milan. The adventure of Dialogue: The Prose of Alena Vostrá. Czechoslovak and Central European journal. New York, N.Y.: Czechoslovak and Central European Journal, 1993, roč. 11, č. 1, s. 81-91. ISSN 1056-005X. info

 • SUCHOMEL, Milan. Zdena Salivarová: Honzlová. Praha: Galaxie, 1993. ISBN 80-85204-07-X. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce