Publikace autora: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (učo 2654)
 • MARADA, Radim. Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, 2020 SPEC, s. 15-33. ISSN 1803-6104. URL info

 • SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina, Alica SIGMUND HERÁKOVÁ, Kateřina NEDBÁLKOVÁ a Radim MARADA. Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost. 2015. Webová stránka konference info

 • MARADA, Radim. Civil Society Representing and Represented. In Robert Luft, Miloš Havelka, Stefan Zwicker. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im ostlichen Mitteleuropa. Tschechische Konzepte der Burgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. 1. vyd. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. s. 117-140. Veroffentlichungen des Collegium Carolinum. ISBN 978-3-525-37306-4. údaje nakladatele info

 • MARADA, Radim. Modern Nostalgias and Post-Communist Architectural Memory. In 2014 Popular Culture Association / American Culture Association Conference. 2014. info

 • MARADA, Radim. Nostalgic reconstruction and historical preservation: two regimes of post-communist urban memory. In CULTHIST14. 2014. info

 • MARADA, Radim. Peripheral Nationalism in Post-Communist Urban Memory. In ASN 19th Annual World Convention. 2014. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Twelfth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2012. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Eleventh Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2011. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Tenth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2010. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Vzpomínání a paměť. 1/2010. Brno: Sociální studia, 2010. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009. URL info

 • MARADA, Radim. Rodáci, odrodilci a adoptovaní: sport v transnacionálních souvislostech. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 127-154. ISSN 1214-813X. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Radim MARADA. Sociální studia 1/2009 - Transnacionalismus. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009. ISSN 1214-813X. info

 • VIDO, Roman, Bohuslav BINKA a Radim MARADA. Sociální studia 6/3. Individualizace. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009. 120 s. info

 • MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, roč. 2/2008, č. 162, s. 193-202. ISSN 1231-1413. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Eighth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2008. URL info

 • MARADA, Radim. Generace. 2007. ISSN 1214-813X. info

 • MARADA, Radim. Karl Mannheim: Sociologie generací. In Šubrt, Jiří (ed.). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 118-139. Sociologie. ISBN 978-80-7380-061-1. info

 • MARADA, Radim. Paměť, trauma, generace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 79-96, 17 s. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Seventh International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2007. info

 • MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. 297 s. ISBN 80-7325-111-6. info

 • MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Sixth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2006. info

 • MARADA, Radim, editor. Dilemata občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 214 s. Sociální studia, 1/2005. ISSN 1214-813X. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fifth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2005. info

 • MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 7-11. ISSN 1214-813X. info

 • MARADA, Radim. Protest a občanská společnost. In Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia: Filosofický ústav AV ČR, 2005. s. 98-111. ISBN 80-7007-211-3. info

 • MARADA, Radim. Růstová dilemata občanského sektoru. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 147-168. ISSN 1214-813X. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fourth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2004. info

 • MARADA, Radim. Kritický intelekt a buržoazní věda: Pojednání o Bergerově Pozvání do sociologie. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2004, roč. 1/2004, č. 33, s. 83-96. ISSN 1211-5770. URL info

 • MARADA, Radim. Social Construction of Youth and Formation of Generational Awareness after Socialism. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 149-168. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5. info

 • MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. první. Brno: CDK, 2003. 217 s. sociologická řada. ISBN 80-7325-027-6. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Third International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2003. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Second International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2002. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2001. URL info

 • MARADA, Radim. Étos, zájmy dispozice: o sociálních zdrojích občanství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2000, roč. 36 (2000), č. 4, s. 387-414. ISSN 0038-0288. info

 • MARADA, Radim. Nové třídy, nová hnutí. In Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000. s. 187-206. ISBN 80-210-2426-7. info

 • MARADA, Radim. Sociální exkluze - v průsečíku myšlenkových tradic. Brno: Masarykova universita, 2000. 10 s. Sociální exkluze a nové třídy. ISBN 80-210-2426-7. info

 • MARADA, Radim. Existenciání humanismus Bergera a Luckmanna. In v: Berger, P.L. a Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999. info

 • MARADA, Radim. Can Inactive Society Be Civil? Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 1998, roč. 3, č. 1, s. 34-43. info

 • MARADA, Radim. Kulturstandarts und postkommunistische Transformation. Das Beispiel Tschechien. In Sprache, Wirtschaft und Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. Mnichov: Indicum Verlag, 1996. s. 45-60. ISBN 3-89129-630-4. info

 • MARADA, Radim. Power, Money, and the Good: Civil Society between the State and Market. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 43-54. ISBN 80-210-1418-0. info

 • MARADA, Radim. Frankfurtská škola. In Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-04-4. info

 • MARADA, Radim. Intelektuálové a ideologie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 30, č. 4, s. 285-305. ISSN 0038-0288. info

 • MARADA, Radim. Liberální demokaracie a etika diskursu. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-0231-512-2. info

 • MARADA, Radim. Mannheim, Schmitt and Decision-Making in the Sphere of Politics. In Sborník prací FF MU Brno, řada G37. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-0231-512-2. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce